Seurakyselyn tulokset poikkeusajan vaikutuksista

8.5.2020

EKLU teki paikallisille urheiluseuroille kyselyn, jossa selvitettiin poikkeusolojen aiheuttamia muutoksia seuran arjessa. Kyselyyn vastasi 25 seuraa, joista 14 Lappeenrannasta, 9 Imatralta ja kaksi alueiden seutukunnista. Niin kuin koko Suomessa, myös Etelä-Karjalassa harjoitustoiminta on ollut osittain tai kokonaan keskeytyneenä valtaosassa seuroja poikkeustilanteen ajan. Osa seuroista on luonut korvaavia harjoitustapoja etäharjoittelun muodossa.

Kolmanneksessa vastanneista seuroista on palkattuja työntekijöitä. Näistä puolella on jouduttu turvautumaan lomautuksiin. Valtakunnallisesti, kuten paikallisestikin näyttää, että eniten poikkeustilanteesta kärsivät juuri ne seurat, joissa on jatkuvia palkka- tai toimitilakuluja tilanteesta huolimatta. Lappeenranta ja Imatra eivät peri tilavuokria seuroilta liikuntatilojen ollessa suljettuina.

Seurat pohtivat kyselyssä poikkeustilan aiheuttamia taloushaasteita. Vastauksista selviää, että jos tilanne raukeaa toukokuun loppuun mennessä, ei valtaosalle seuroista aiheudu merkittäviä taloudellisia tappioita. Hallituksen tekemien uusien linjausten mukaan näyttää siltä, että harjoitustoiminta mahdollistuu kesän alusta, mutta kilpailutapahtumien järjestäminen on vielä monessa lajissa epäselvää. Suuremmat tapahtumat, yli 500 henkilöä, ovat edelleen kiellettyjä heinäkuun loppuun saakka ja tämä kielto koskettaa myös paikallisia seuratoimijoita. Taloudellisten haasteiden lisäksi seuroissa pohditaan, löytävätkö harrastajat ja vapaaehtoistoimijat takaisin lajin pariin ja miten kokonaistilanne vaikuttaa perheiden maksukykyyn tulevaisuudessa.Positiivisina asioina poikkeustilassa nähdään mahdollisuus hengähtää hektisen talven jäljiltä. Osa seuroista on käyttänyt hiljaisempaa aikaa uusien toimintatapojen luomiseen ja tulevan kauden suunnitteluun. Nähtäväksi jää, kuinka moni seura hyödyntää etätreenejä, -kokouksia ja koulutuksia tulevaisuudessa.Valtaosa seuroista toivoo kaupungeilta ja valtiolta suoraa taloudellista tukea esimerkiksi avustusten tai maksuhuojennusten muodossa. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on parhaillaan tukihaku meneillään, jossa seurat voivat hakea tukea maalis-toukokuussa syntyneeseen alijäämään tai toiminnan uudelleen järjestelystä koituneisiin kuluihin.