Seurakysely nuorten työllistämisen tarpeista kesällä 2021

12.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on avannut rahoitushaun nuorten kesätyöllistämistä varten. Avustuksilla tuetaan nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämisestä ja kehittämisestä aiheutuvia palkka- tai palkkiokuluja. Avustusta voivat hakea vain liikunnan aluejärjestöt, eli EKLU hakee rahoitusta ministeriöltä ja seurat hakevat rahoituksen EKLU:lta myöhemmin keväällä.

Tällä kyselyllä kartoitetaan oman toiminta-alueemme seurojen nuorten työllistämistarpeita ja -mahdollisuuksia liittyen hankehakuun OKM:ltä.

Vastatkaa ja kertokaa seuranne näkökulma pian, viimeistään perjantaina 19.3.2021!


TÄSTÄ VASTAAMAAN

Taustaa ministeriön aineistosta:

Korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitus on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne. Pitkittyvä korona-aika tulee vaikuttamaan lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Korona-aikana usein vaihdellaan lähi- ja etäopetuksen välillä, pidetään harrastustoiminta suljettuna ja rajoitetaan sosiaalisia kontakteja. Tämä kaikki kuormittaa lapsia ja nuoria.

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä. Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

- Lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä

- Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut

- Samalla seuralla voi mahdollisesti olla useampi nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitus riittää OKM:n suunnasta

varsinainen SEURAHAKU tapahtuu rahoituksen varmistuttua!


HUOM!

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Ministeriö painottaa myös saateteksteissään toivetta, että tukityön sisältö liittyisi lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen.