Blogi: Lapset ja nuoret erä- ja luontokulttuurimuseota suunnittelemassa

15.2.2022

Mona Taipale kirjoittaa blogissaan siitä, miten lapset ja nuoret otetaan mukaan Imatralle tulevan erä- ja luontokulttuurimuseon toiminnan suunnitteluun. Mona on projektipäällikkönä Eräpöhinää-hankkeessa, jossa vahvistetaan tulevan museon toimintaedellytyksiä Imatralla ja laajemmin Etelä-Karjalassa kokoamalla yhteen alueen palvelutarjontaa ja tekijöitä.

Imatran nykyisen kaupungintalon tiloihin lähivuosina avautuva valtakunnallinen Erä- ja luontokulttuurimuseo rakentuu eri toimijoiden yhteistyönä. Museon kävijä- ja muut tavoitteet ovat kaikin puolin korkealla. Matkailullisen vetovoimaisuuden rinnalla on tärkeää, että me eteläkarjalaiset ja itäisen Suomen asukkaat koemme museon omaksemme. Juuri nyt onkin oikea aika kutsua tulevia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mukaan museon sisältöjen ja toimintojen suunnitteluun.

Oman kokemukseni mukaan uutta toimintaa suunniteltaessa kannattaa käydä keskustelua paitsi aikuisten ja eri alojen ammattilaisten, myös lasten ja nuorten kanssa. Tulevilla museokävijöillä on todennäköisesti hyvinkin varteenotettavia ja ennakkoluulottomia ajatuksia siitä, mikä on kiinnostavaa nyt ja tulevaisuudessa. Mahdollisuus osallistua museon sisältöjen ja toimintojen suunnitteluun vahvistaa samalla lasten ja nuorten osallisuuden kokemusta.

Lasten ja nuorten ajatuksia ja ideoita tulevasta museosta kerätään helmikuussa osana Etelä-Karjalan eräviikkoa. Eräviikko on Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (EKLU) koordinoima koko maakunnan laajuinen luontotiedon ja -taitojen teemaviikon varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Viikon teemoina ovat erätaidot, eteläkarjalainen luonto, luontoliikunta ja perinteet.

Eräpöhinää-hanke on tuottanut viikon ohjelmaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille suunnattuja kuvataide- ja kirjoitustehtäviä. Tuotoksia hyödynnetään tulevan museon ja siihen linkittyvien toimintojen suunnittelussa. Osallistumalla on mahdollisuus vaikuttaa!


Mona Taipale, Eräpöhinää-hanke

imatra.fi/eräpöhinää