Urheilu mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla

30.9.2023

Urheilu kartuttaa monenlaista osaamista ja taitoja, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla
niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeenkin.


Urheilu opettaa mm. vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja luovuutta,
itseohjautuvuutta, verkostoitumiskykyä, yhteistyökykyä, tunneälyä ja empatiaa,
muutosjoustavuutta, kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan sekä kykyä toimia
erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa. Kaikki nämä ovat tärkeitä myös tulevaisuuden
työelämässä, jonka muutosvauhti kiihtyy koko ajan ja yhä tärkeämmiksi taidoiksi nousevat
muun muassa itsensä kehittäminen ja kouluttaminen, muutosvalmius, paineensietokyky
sekä yhteistyötaidot.


Työssä menestymiseen vaaditaan oikeanlaista potentiaalia, motivaatiota sekä kokemusta ja
osaamista. Urheilu-uralta saadut kokemukset, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä kyky
motivoitua tehtävästä suoriutumiseen ovat työelämässä hyödynnettäviä ominaisuuksia.
Urheilu-uralla karttuneet taidot ja kyvyt vaativat kuitenkin osaamisen sanoittamista, ja siitä
syystä urheiluyhteisö on mukana kampanjoimassa ja kannustamassa: #OsaaminenNäkyviin


Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset ovat mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla.
Osaaminen näkyviin on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n
kampanja, jonka tavoitteena on auttaa eri alojen ja organisaatioiden ihmisiä ja yhteisöjä
huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen
keskusteluun.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Seuraa somessa ja tule mukaan: #OsaaminenNäkyviin