Poimintoja lukuvuodesta 2022-2023

16.6.2023

Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on osa Olympiakomitean johtamaa valtakunnallista urheiluakatemiaverkostoa. Suomessa on 19 virallista Urheiluakatemiaa, joista Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on yksi. Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma sitoo yhteen paikallista, alueellista ja valtakunnallista toimintaa toteuttavat urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset. 

Etelä-Karjalassa Urheiluakatemiatoimintaa toteuttavat yhteistyössä Imatran ja Lappeenrannan liikunnasta vastaavat toimialat sekä opetus- ja kasvatustoimet, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, alueen seurat, valmentajat ja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu Ry. Akatemia on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Keskeisenä tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen perusasteelta korkea-asteelle asti sekä laadukas valmentautuminen.

Useana aamuna viikossa läpi lukuvuoden akatemiatoiminta liikuttaa lähes 700 nuorta urheilijaa yläkouluista korkea-asteelle/työelämään. Urheiluseuroja on mukana reilu 30 ja lajeja reilu 20.

Urheiluakatemiatoiminta yläkouluissa

Etelä-Karjalan yläkouluissa oppilailla on monenlaisia vaihtoehtoja yhdistää opiskelu ja harrastaminen. Toiminta rakentuu liikunta- ja urheilupainotuksesta kouluissa sekä koulu-urheiluseura yhteistyöstä. Toimintaa toteutetaan painotusluokilla, valinnaisaineina, kerhotunteina ja koulun ulkopuolisena toimintana koulupäivän yhteydessä. Yhteistyötä tehdään myös seutukunnallisesti maakunnan sisällä. Tavoitteena ja punaisena lankana on, että niin koulun liikuntatuntien, aamuharjoittelun kuin iltaharjoittelunkin sisällöt tarjoavat nuorelle monipuolisen harjoittelukokonaisuuden.

Yläkoulujen ja urheiluseurojen yhteistyö konkretisoituu Lappeenrannassa seurayhteistyöaamussa torstaisin, jolloin yläkoululaisilla on mahdollisuus osallistua urheiluseurojen akatemiaharjoituksiin.  EKLU koordinoi urheiluseurayhteistyötä. Seurojen lajiharjoituksien ohella järjestetään fysiikka-aamuja, jossa harjoitellaan liikunnallisia taitoja monipuolisesti. Toiminta on ollut käynnissä kuuden lukuvuoden ajan ja siihen on mahdollista osallistua kaikista Lappeenrannan yläkouluista. Myös Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren yläkouluista on mahdollista osallistua akatemiaharjoituksiin.

Imatran yläkouluilla järjestetään urheilijakoulutusta valinnaisaineena. Urheilijakoulutuksessa ovat mukana kaikki Imatran yläkoulut Mansikkala, Koski, Vuoksenniska ja Itä-Suomen koulu. Urheilijakoulutuksessa 8. ja 9. luokkalaiset harjoittelevat oman lajinsa valmentajan johdolla yhtenä aamuna viikossa, 8. luokkalaiset tiistaiaamuisin ja 9. luokkalaiset keskiviikkoaamuisin. EKLU koordinoi urheiluseurayhteistyötä ja vastaa fysiikka-aamujen valmennuksesta lajivalmennusta täydentävänä ja monipuolistavana vaihtoehtona. Myös Ruokolahdelta ja Joutsenosta on mahdollisuus hakea mukaan akatemiavalmennukseen ja osallistua toimintaan.

Urheilijat toisella asteella

Lukioissa ja ammattiopisto Sampossa opiskelijalla on mahdollisuus kolmena aamuna (tiistai, keskiviikko ja perjantai) viikossa aamuharjoituksiin. Valmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä mahdollisesti urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Urheiluakatemiaan otetaan urheilijoita, joilla on kansallista ja/tai kansainvälistä menestystä, maajoukkue-edustuksia tai urheilijan harjoittelu vastaa kilpa- ja huippu-urheilun vaatimuksia.


Imatran toisen asteen urheilijamäärä (Yhteislukio, ISKL, IB)

Lukuvuosi

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Urheilijamäärä

58

56

54

68

74

82

84

67

 

Lappeenranta toisen asteen urheilijamäärä (Kimpinen, Lyseo, ISKL, IB)

Lukuvuosi

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Urheilijamäärä

111

119

117

126

115

104

106

120


Saimaan ammattiopisto urheilijoiden määrä

Lukuvuosi

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Urheilijamäärä

54

49

53

64

64

70

62

76


Maakunnan pienempien kuntien lukioista oli mukana 6 urheilijaa.Valmennus

Urheiluakatemiavalmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Lajivalmennuksen tueksi EKLU järjestää fysiikkavalmennusta fysiikka-aamuihin. Merkittävinä yhteistyökumppaneina verkostossa toimivat alueen seurat, jotka järjestävät lajivalmennustoimintaa. Urheiluakatemiassa mukana olevat urheilijat osallistuvat seuravetoisesti ohjattuihin aamuharjoituksiin kolmena aamuna viikossa. Toisella asteella harjoitusviikkoja lukuvuoteen mahtuu yhteensä 36, joten akatemiaharjoituskertoja kertyy toisella asteella yli sata per urheilija.

 •  Akatemiaympäristössä toimii maakunnassa 44 valmentajaa. Valmentajista 24 on päätoimista ja 20 sivutoimisia.
 • Lajiharjoitusten lisäksi Imatralla ja Lappeenrannassa toimii fysiikkavalmennusryhmät. Fysiikka-aamut ovat avoimia kaikkien lajien urheilijoille lajivalmennuksen tueksi ja täydennykseksi. Valmennuksen sisällöt ovat lajiharjoittelua tukevia, kuten kehonpainoharjoittelu, koordinaatioharjoitukset, fysioterapeuttiset harjoitteet ja vammoja ennalta ehkäisevä harjoittelu sekä kehonhuolto- ja painonnostotekniikkakoulutukset.
 • Rempparyhmä: Toiminta kaudella 2022-2023 fysioterapeutti Janne Mäkinen piti 1 krt/vkossa rempparyhmää fysikkka-aamuissa. Ryhmää sai hyödyntää kaikki lajit


Koulutus- ja verkostotoiminta

Toisen asteen urheilijoille on tarjolla aamuharjoittelun lisäksi Kehity huippu-urheilijaksi eli KEHU-kurssi. Kurssi pohjautuu Olympiakomitean oppimateriaaliin, joka on käytössä valtakunnallisesti urheiluoppilaitos- ja urheiluakatemiaverkostossa. Lajiharjoittelun ja monipuolisen fyysisen harjoittelun lisäksi on tärkeää kehittää psyykkisiä, sosiaalisia ja elämänhallinnan taitoja. Kurssin materiaali on rakennettu eri alojen asiantuntijoiden avulla ja se sisältää harjoituksia sekä teoriatietoa. Lukuvuonna 2022-2023 kurssi järjestettiin etäkurssina EKLU:n akatemiatiimin vetämänä ja alueen asiantuntijoita hyödyntäen, joka mahdollisti osallistumisen koko maakunnasta. Kurssille osallistui yhteensä 100 urheilijaa.

Päätoimisten valmentajien kahvit käynnistyivät vuoden 2022 aikana. Tilaisuuksia toteutettiin yhteensä 8 kpl. Tilaisuudet tarjoavat työnohjausta, vertaistukea ja ajatusten vaihtoa valmennustyötä tekeville.

Lab-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoita oli mukana akatemiaharjoituksissa tuomassa  
osaamistaan varsinkin kehonhuolto- ja liikkuvuusharjoitteluun sekä testaustoimintaan. 
Työharjoittelun lisäksi fysioterapia opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja projektiopintoja  
akatemiaympäristössä. Akatemiaympäristö tarjoaa amk:n opiskelijalle oppimisalustan yhdessä  
EKLU:n muiden toimialojen kanssa. Vuonna 2022 EKLU:ssa oli 7 fysioterapiaharjoittelijaa.

Olympiakomitean tuottama materiaali: Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena. Materiaalia on jaettu urheiluakatemian kautta sekä painettuna että sähköisenä versiona vanhemmille. Paikallisesti jatkoimme nuorten vanhemmille suunnattuja KotiKoutsi koulutuksia ja Olympiakomitea tuotti vanhemmille suunnattuja luentoja valtakunnallisesti.

 • 10/2022 Vanhemman rooli urheilevan nuoren tukemisessa, Olympiakomitean luentosarja.
 • 11/2022 Nuori mieli urheilussa, Mieli Ry ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemia.
 • 12/2022 Urheilijan terveys on kokonaiskuormituksen hallintaa, Olympiakomitean luentosarja.


Etelä-Karjalan urheiluakatemian verkostopäivä pidettiin Kehruuhuoneella keväällä ja järjestetään vuosittain verkostolle.


Asiantuntijatoiminta

Valmentautumisessa urheilijoille ja valmentajille tärkeitä ovat päivittäistä tekemistä tukeva asiantuntijatoiminta. Asiantuntijatoiminta linkittyy osaksi urheilijoiden, joukkueiden ja lajien valmennusta. Tavoitteena on menestystä ja tuloksen tekemistä tukeva toimintakulttuuri, jossa jokainen toimija työskentelee yhteisten tavoitteiden suunnassa. Valmentaja johtaa prosessia, jossa asiantuntijat ovat mukana lisäämässä valmentautumisen laatua omalla asiantuntijuudellaan. 


 • Etelä-Karjalan Urheiluakatemian asiantuntijatoiminnan koordinaattorina toimii Hanna Ropo (10/2021 lähtien).
 • Urheiluakatemiatoiminnan fysioterapeuttina aloitti Janne Mäkinen 4/2022. Työnkuvan painopisteitä akatemiaympäristössä ovat harjoitettavuuskartoitukset, fysiikka-aamujen valmennus sekä lajiyhteistyö. 
 • Rempparyhmä toimi lukuvuoden 2022-2023
 • Harjoitettavuuskartoitus on otettu osaksi vuosikelloa. Kartoituksia on tehty useille lajeille syksystä 2021 lähtien ja suuremmalla volyymilla lukuvuoden 2022-2023 aikana. Testaus sovitaan yhdessä lajivalmentajien kanssa ja testauksessa on mukana urheiluakatemian asiantuntija, jolloin harjoittelua voidaan suunnitella yhdessä fyysisen valmennuksen asiantuntijan kanssa testauksen tuloksia peilaten.
 • Vuoden 2022 Imatralla toimi uutena ryhmänä nuorten voimaharjoitteluryhmä, joka oli avoin kaikkien lajien harrastajille. Ryhmä kokoontui maanantai-iltapäivisin ja siihen osallistui 8-12 urheilijaa eri lajeista viikoittain.

Urheiluakatemiastipendit

Urheiluakatemiastipendit myönnettiin tänä keväänä peruskoulunsa päättäville urheiluakatemialaisille, jotka ovat toimineet esimerkillisesti sekä koulussa että urheilutoiminnassa. Aamuharjoittelumahdollisuuden aktiivinen hyödyntäminen ja asenne opiskeluissa ja urheilussa olivat myös myöntämisperusteita.

Stipendit 2023: Iina Heikkilä Sammonlahden koulu,  Venla Lintunen Sammonlahden koulu, Aapo Seppälä Kimpisen koulu, Emma ruotsalainen Kimpisen koulu, Otto Huuhtanen Mansikkalan koulu, Emma Moilanen Kosken koulu, Erika Järveläinen Mansikkalan koulu, Milla Savolainen Vuoksenniskan koulu.