Koronatilanteeseen liittyvät toimenpiteet urheiluakatemiatoiminnassa

19.1.2022

Päivitetty 3.2.2022

Imatran kaupungin koronatiimi päätti torstaina 3.2.2022, että koronapassin käytöstä luovutaan kaikissa kulttuuri- ja liikuntatiloissa. Passien tarkastamisesta luovutaan välittömästi tänään.


Päivitetty 19.1.2022

Tilannekuvaryhmä kokoontui 18.1. ja rajoituksiin ei tullut muutoksia. Rajoitukset ja toimintamallit pysyvät liikuntatiloissa ennallaan. Urheiluakatemiatoiminta jatkuu normaalisti.

Muistetaan terveysturvallisuusohjeet liikuntapaikoilla:

 • käytä maskia
 • tule vain täysin terveenä paikalle
 • pidä  turvaväli
 • huolehdi käsihygieniasta
 • vältä tarpeetonta liikkumista sisätiloissa 

Päivitetty 12.1.2022

Tilannekuvaryhmä kokoontui 11.1.   ja rajoituksiin ei tullut muutoksia. Urheiluakatemiatoiminta jatkuu normaalisti.

Päivitetty 10.1.2022

Akatemiatoiminta jatkuu tiistaina 11.1. normaalisti, koronatilanteeseen liittyvät suositukset huomioiden.

 • ryhmät tulee pyrkiä pitämään saman kokoonpanoisina, pysyvinä ryhminä. Jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnäolijat.
 • ryhmien tulee välttää kontakteja  muiden samaan aikaan toimivien ryhmien kanssa.
 • ryhmiin osallistutaan vain täysin terveenä.
 • Kasvomaskia käytetään suositusten mukaisesti. 
 • Noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Koronatilanne on huonontunut koulujen lomien aikana, jonka seurauksena sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla joudutaan valmistelemaan mahdollisia lisärajoituksia. On mahdollista, että  AVI linjaa entistä tiukempia tilarajoituksia. Maakunnallinen tilannekuvaryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 11.1.2022. 


Päivitetty 20.21.2021

AVI:n päivitetty ohjeistus akatemiatoiminnasta ja koronapassista:

- Tartuntatautilain 58 d §:n mukaista päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan. Kouluaikana tapahtuva akatemiaharjoittelu, josta saa myös opintosuorituksia lasketaan oppilaitosten toimintaan, vaikkakin se olisi urheiluseurojen järjestämää ja/tai tapahtuisi muissa liikuntatiloissa kuin kouluilla. Näin ollen koronapassia ei edellytetä.


Päivitetty 15.12.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Etelä-Karjalaan uusia koronatilanteeseen liittyviä rajoituksia, jotka ovat voimassa 13.12.–31.12. Uusilla rajoituksilla pyritään ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä.  Linjaus koskettaa asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja.

Koronapassit otetaan käyttöön maanantaista 13.12 alkaen.  Toimintaohjeet koskevat myös urheiluakatemiatoimintaa.

 • Koronapassi ja pyydettäessä henkilöllisyystodistus tarkistetaan kaikilta sisätiloihin tulevilta yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta tai halua esittää korona- ja henkilöllisyystodistusta, ei häntä voi laskea liikuntatiloihin. Koronapassi tulee esittää joka kerta tiloihin tullessa. Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan pyydettäessä eli jos on jotain syytä epäillä ettei kyseessä ole sama henkilö joka passia esittää.
 • Riippuen tilanteesta vuoroille tulevien koronapassit yli 16-vuotiailta tarkistaa ryhmän vetäjä tai kaupungin työntekijä.
 • Ryhmän vetäjä pitää kirjaa harjoituksiin osallistuneista.
 • Koronapassi luetaan koronapassin lukija -sovelluksella, joka on ilmaiseksi ladattavissa älypuhelimiin sovelluskaupoista.
 • Ammattiurheilijan on koronapassin vaihtoehtona mahdollista esittää ammattiurheilijan todistus.
 • Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. On varmistettava, että ilman koronapassia tuleva asiakas on alle 16-vuotias. Tähän soveltuu kelakortti tai esim. vanhemman allekirjoittama kirjallinen todistus harrastajan iästä.
 • Tilojen käyttöä seurataan ja tarvittaessa voidaan tehdä tarkastuksia kaupungin ja Aluehallintoviraston toimesta. Mikäli tilassa havaitaan yli 16-vuotiaita henkilöitä, joilla koronatodistus ei ole voimassa, tila suljetaan välittömästi.
 • Valmentajilta, jotka ovat palkallisessa työsuhteessa, ei edellytetä koronapassia. Tällöin sisääntulijan on itse, esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella luotettavasti osoitettava, että tulee tekemään palkkatyötään.   Tämä linjaus mahdollistaa valmentajan työskentelyn, mutta ei omaa harjoittelua liikuntatiloissa.
 • Tietoa koronapassista ja koronatodistuksesta: kanta.fi/koronatodistus

Terveysturvallisuusohjeita painotetaan kaikilla liikuntapaikoilla:

 • käytä maskia
 • tule vain täysin terveenä paikalle
 • pidä  turvaväli
 • huolehdi käsihygieniasta
 • vältä tarpeetonta liikkumista sisätiloissa 

Käytäntöjä ja yksityiskohtia tarkennetaan sitä mukaan kuin niitä tulee esiin. 

Urheiluakatemiatoimintaan ja koronapassiin liittyvissä kysymyksissä yhteys: koordinaattori Elina Sinisalo, elina.sinisalo@eklu.fi, 040 952 4843