Terveyspalvelut

Valmennuksen ohella urheilijoiden kehittymisen kannalta keskeistä on vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Ennaltaehkäisy tulee liittää osaksi päivittäisvalmennusta. Akatemia rakentaa urheilijoille asiantuntijaverkostoa tukemaan päivittäisvalmennusta. 

Vammojen hoidattaminen hyvissä ajoin lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä.


URHEILIJAN VAKUUTUS, MITÄ SE KORVAA?


Vakuutukset turvaavat urheilijan arkea. Urheiluvakuutuksien kirjo on suuri. Vakuutuksia ja vakuutusehtoja on monenlaisia riippuen vakuutuksen tarjoajasta. Urheilijalle on tärkeintä tarkistaa, että vakuutus kattaa kilpaurheilun omassa lajissa ja lajiharjoituksissa.

Kattava vakuutus madaltaa tukipalveluiden käyttökynnystä ja helpottaa vamma/loukkaantumis tilanteessa.

Urheilijan perusvakuutus on tapaturmavakuutus (lisenssi), joka korvaa tapaturmien aiheuttamat tutkimus- ja hoitokulut. Vakuutusehdoissa on kuitenkin eroja esimerkiksi kuntoutuksen, kuten fysioterapian korvaamisissa. Urheilijan tapaturmavakuutus (lisenssi) korvaa valmentajan johdolla tehdyissä harjoituksissa ja kilpailuissa syntyneet tapaturmat. Vapaa-ajan tapaturmavakuutukset korvaavat muut tapaturmat.

Urheilijoilla voi olla rasitus- tai sairausperäisiksi tulkittavia urheiluvaivoja esimerkiksi olkapään ja akillesjänteiden alueilla. Tällöin tapaturmavakuutus (lisenssi) ei korvaa tutkimusta ja hoitoa. Tällaista tilannetta varten urheilija voi varautua sairauskuluvakuutuksella, joka korvaa kaikkien sairauksien tutkimuksen ja hoidon yksityisillä lääkäriasemilla.

On hyvä listata voimassa olevat vakuutukset (omat, seuran tai liiton) ja tarkastaa, että ne eivät ole päällekkäiset. Tämän jälkeen on hyvä arvioida vakuutusturvan riittävyys.


Tarkista omat vakuutuksesi ja vakuutusehtosi!