Korkeakoulu

Etelä-Karjalan Urheiluakatemia, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto tukevat yhteistyössä korkea-asteen urheilijoiden opiskelua, valmentautumista ja mahdollisuuksia yhdistää nämä kaksi joustavasti toisiinsa.

Saimaan ammattikorkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Suomalaiset urheilijat haluavat tutkimuksien mukaan opiskella urheilu-uran aikana, hyvin harva haluaa lykätä opiskeluja urheilun jälkeiseen aikaan. Tätä opiskelun ja urheilun yhdistämistä kutsutaan Euroopan neuvoston linjausten mukaisesti urheilijan kaksoisuraksi (Dual Career). Kaksoisuran tekeminen vaatii suunnittelua, joustavaa opiskelua ja aiheuttaa ajankäytöllisiä haasteita, jos samanaikaisesti opiskelee ja tavoittelee urheilussa kansallista tai kansainvälistä huippua. Joustavilla järjestelyillä ja hyvällä suunnittelulla opintoaikojen ajallista pitkittymistä pystytään kuitenkin vähentämään.

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen on yhdistelmä urheilijan omaa aktiivisuutta, korkea-koulun yksilöllistä opinto-ohjausta ja urheiluakatemian tukea.