Lapsen motoristen taitojen havainnointi

  • ti 2.11.2021 klo 1316
  • verkkokoulutus

Lapsen motoristen taitojen havainnointi -verkkokoulutus


Ohjattu liikunta, onnistumisen elämyksiä

Havainnointi on osa varhaiskasvatuksen henkilöstön perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisista taidoista, niiden kehittymisestä sekä luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana vahvistuu.

Lapsen motoristen taitojen havainnointi -koulutus pidetään

Aika: maanantai 2.11. klo 13-16

Koulutuspaikka:  verkkokoulutus

Kouluttaja: Elina Herttuainen, fysioterapeutti


Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

- Lapsen motoriset taidot ja taitojen oppimiseen vaikuttavat tekijät

- Motoristen taitojen havainnointi ja havainnoinnin työvälineet

- Motoristen taitojen oppiminen arjessa ja tukemisen keinot


Hinta: 40 € / osallistuja, sis. sähköisen osallistujamateriaalin

Ilmoittautuminen 19.10.2021 mennessä Ilmoittautumislomakkeella

Koulutuksessa on 25 paikkaa. Koulutus toteutetaan väh. 8 osallistujalle.

Lisätietoja: Lasse Heiskanen EKLU ry, puh. 0405001849, lasse.heiskanen@eklu.fi