Tietoa Sykäyksestä

Hae mukaan SYKÄYS -hankkeeseen!

Sykäys -hankkeen aikana kehitetään seuran hallintoa ja toimintatapoja kokonaisvaltaisesti vuoden 2019 keväästä vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena on, että kehittämisen myötä seuroihin on mahdollista työllistää uusia tekijöitä tarvittaviin tehtäviin. Mukaan valitaan kymmenen seuraa Etelä-Karjalan alueelta, jolloin lähijaksot ovat mahtava mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaistukeen.  

Sykäyksen aikana järjestetään 8-10 lähijaksoa, joissa on aina paikalla aiheen ammattilainen alustamassa päivän teemaa. Alustuksen jälkeen istutaan alas työstämään aihetta oman seuran kesken ja asiantuntijoiden avustuksella. Lähijaksojen välissä seura työstää toimintoja omatoimisesti. Seurakehittäjä on apuna kehitystyössä myös jaksojen välillä.  

Hankkeen aikana työryhmä työstää seuralle toimintakäsikirjan, joka jää seuran käyttöön ohjaamaan toimintaa tuleviksi vuosiksi. Toimintakäsikirjassa kaikki seuran toimintaa ohjaavat tiedot ovat yksissä kansissa. Hankkeen yksi suuri tavoite on seurojen työnantajavalmiuksien lisääminen. Kehitysprosessin jälkeen seuran toiminta on sillä tasolla, että mahdollinen työnkuva palkatulle työntekijälle on selvillä ja palkkaus on seuralle seuraava kehitysaskel. Myös hankeprosessin aikana kannustetaan seuroja tuettuihin työkokeiluihin. 

 

Mitä osallistuvalta seuralta vaaditaan? 

·        Sitoutuminen kahden vuoden kehitysprosessiin (vuoden 2020 loppuun). 

·        Viisi sitoutunutta henkilöä, joista vähintään kolme kuuluu seuran hallitukseen. 

·        Hallituksen kirjallinen lupa ja tuki työryhmälle kehittää seuran toimintaa vapaasti. 

·        Sitoutuminen lähijaksoihin ja jaksojen välisten tehtävien tekemiseen. 

 

Tarkempaa tietoa (mm. vuoden 2019 lähijaksojen ajankohdat) ja haku Sykäykseen ilmestyy helmikuun loppupuolella. Tästä infotaan seuroja nettisivuilla, somessa ja sähköpostitse. 

 

Lisätietoja:

Katja Jäppinen

katja.jappinen@eklu.fi

0504666313