SUEK - Suomen urheilun eettinen keskus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEKin tehtäviä ovat antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta, katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen. SUEK tekee tinkimättömästi töitä reilun pelin ja puhtaan urheilun puolesta. Luotettavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdessä. Reilusti paras!

Eettinen toiminta: Tavoitteena asiantuntijuudella, yhteistyöllä ja tiedolla johtamisella kohti eettisesti kestävää liikunta- ja urheilukulttuuria.

Antidopingtoiminta: Tavoitteena puhdas urheilu.

Kilpailumanipuloinnin torjunta: Tavoitteena havaitseminen, torjunta ja rankaiseminen.

Katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys: Tavoitteena myönteisen kannatuskulttuurin luominen.

Koulutus: Tavoitteena valmiudet eettisiin ja reiluihin valintoihin.

Tutkinta: Tavoitteena urheilun sisällä tapahtuvan tutkinnan tason nostaminen ja kehittäminen.

Tutkimustoiminta: Tavoitteina SUEKin oman toiminnan kehittäminen ja arviointi sekä tiedolla johtaminen eettisesti kestävään liikunta- ja urheilukulttuuriin.

Vaikuttaminen: Tavoitteena arvostavan urheilukulttuurin vahvistaminen yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Viestintä: Tavoitteena urheilun arvostuksen lisääminen sekä haasteiden esiin nostaminen ratkaisukeskeisesti.


Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Dopingaineryhmät ja dopingaineet pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Joka vuosi ilmestyvän lääkehaku listan voit tarkistaa SUEK:n sivuilta. Lääkehaku löytyy myös sovelluksena Google Playsta ja App storesta.


ILMOita urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Lisää SUEK:n sivuilta.


Puhtaasti Paras -OHJELMA

Puhtaasti Paras on verkkokoulutus urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Koulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa annetaan keskeistä tietoa antidoping-asioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia.

Moduuleissa on videota, harjoituksia ja tietosisältöä. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan.

Kun kaikki moduulit on suoritettu, saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen saa sähköpostitse yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

Verkkokoulutukseen tästä.