KASVA URHEILIJAKSI SIVUSTOLLE TÄSTÄ!

Elämänrytmitesti, motivaatiotesti, ominaisuustesti ja taitovalmiustesti ovat hienoja työkaluja sekä urheilijalle että valmentajalle.

Parhaimmillaan ne toimivat luottamuksellisessa valmennussuhteessa, jolloin valmentaja voi seurata esimerkiksi urheilijan päivittäistä kokonaiskuormitusta. Testistö on hyvä tapa johdattaa urheilijoita erilaisten aiheiden pariin, kuten ravinnon ja levon sekä monipuolisen harjoittelun tärkeyteen urheilijan elämässä.Kasvaurheilijaksi.fi pähkinänkuoressa

 • pääkohderyhmänä 11-15 -vuotiaat kilpaurheilusta innostuneet lapset ja nuoret
 • ominaisuustesti ja elämänrytmitesti
 • ilmainen, testien tekeminen vaatii rekisteröitymisen
 • tulosten ja tietojen syöttö urheilijan tekemänä
 • testin pistemäärä, urheilijataso ja urheilijaindeksi
 • kannustava ja asiantuntevan ohjaava palaute
 • oman kehityksen seuranta
 • tulosten vertailumahdollisuus
 • keskustelumahdollisuus kavereiden, valmentajien ja vanhempien kanssa
 • valmentajan ja vanhemman sivut
 • testiohjeet ja testilomakkeet
 • testeissä käytettävät ääninauhat
 • tietoa harjoittelusta ja urheilullisesta elämänrytmistä
 • tulosten ja tietojen yhteenvetoraportointimahdollisuus

MIKSI palvelu on luotu?

Tutkimusten ja selvitysten mukaan kilpaurheilua harrastavienkin lasten ja nuorten harjoittelun ja liikkumisen kokonaismäärä on alhainen. Erityisesti omatoimisen harjoittelun ja liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Harjoitteleminen ja kilpaileminen on myös yksipuolistunut. Urheilijaksi kasvamisen perusedellytys, lajista riippumatta, on omata fyysisesti ja taidollisesti monipuolinen tausta.

2010 -luvun Suomessa lasten ja nuorten urheilulliselle elämäntyylille ja -rytmille on kasvavassa määrin ”kilpailevia tekijöitä”. Esimerkiksi viihdemedian ääressä passiivisesti vietettävä aika on iso haaste paitsi ajankäytöllisesti, niin myös lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelimistön terveydelle. Kiireinen elämäntyyli näkyy myös lasten ja nuorten unen kokonaismäärän laskuna. Viikonloppujen ja loma-aikojen unirytmin muutokset sotkevat niin ikään arjessa jaksamista. Myös muuttunut ravintokulttuurimme saattaa asettaa omat haasteensa urheilijaksi kasvamisprosessiin.

MITÄ palvelulla tavoitellaan?

Parhaimmillaan urheilijaksi tähtäävä lapsi ja nuori ammentaa urheilusta ja liikunnasta on sellaista iloa, mikä johtaa ajan myötä innostukseen ja lopulta jopa intohimoiseen suhtautumiseen urheilua kohtaan. Intohimoisesti urheiluun suhtautuvalle saattaa syntyä halu ja tahto tehdä valinta kilpaurheilijaksi pyrkimisestä. Lasten ja nuorten urheilun lähtökohtana tulee siis olla ilo, innostuminen ja innostaminen. Ilon ja innostuksen avulla urheilusta muodostuu ajan mittaan antoisa elämäntapa – merkittävä osa elämää.

Kasva Urheilijaksi -palvelukokona pyrkii kannustamaan, motivoimaan ja ohjaamaan urheilusta innostunutta lasta ja nuorta urheilijan polulle. Tavoitteena on, että Suomessa on jatkossa enemmän 15-vuotiaita urheilijoita, jotka

 • ovat urheiluun ja lajiinsa ”rakastuneita”
 • ovat aktiivisia ja vahvatahtoisia
 • ovat elämäntavoiltaan urheilullisia
 • omaavat riittävän ja monipuolisen harjoituspohjan lajikohtaisen valmennuksen tehostamiselle.

MITÄ palvelu sisältää?

Palvelun ensimmäinen tuote on testistö, minkä avulla lapsi ja nuori voi testata urheilullista tasoaan. Annettavan testipalautteen tavoitteena on innostaa ja ohjata harjoittelua sekä laajemmin ottaen kokonaisvaltaista urheilijaksi kasvua. Testauksen kohteena ensivaiheessa ovat monipuolinen harjoittelu ja liikunta, urheilulliset elämäntavat (harjoittelu, uni, ravinto) ja myöhemmin myös sisäinen motivaatio. Tähän kokonaisuuteen rakentuu 3-4 testiä: ominaisuus-, elämänrytmi-, motivaatio- ja mahdollisesti myös taitotesti. 1.6.2011 alkaen palvelun käyttäjällä on mahdollisuus tehdä elämänrytmitesti ja ominaisuustesti.

Elämänrytmitestissä täytetään 7 vrk:n ajan omaa ajankäyttökalenteria. Kalenteriin kirjataan koulunkäynti, harjoittelu ja liikunta, ateriat sekä yöuni. Kalenteritietojen perusteella lasketaan ns. elämänrytmipisteet. Palautteessa lapsi ja nuori saa tietoa millä tasolla hänen urheilullinen elämänrytminsä on. Hän saa myös tietoa, mitkä osa-alueet hänellä on hyvässä kunnossa ja missä on parannettavaa suhteessa suosituksiin. Testipalautteen avulla lapsi ja nuori saa myös asiantuntevaa tietoa ja vinkkejä eri osa-alueiden kehittämiseen.

Ominaisuustestissä arvioidaan fyysistä monipuolisuutta. Testissä mitataan nopeutta, nopeusvoimaa, liikkuvuutta, kestävyyttä ja lihaskuntoa. Ominaisuustestin lisäosa, ominaisuustesti -pro, sisältää 5 lisätestiä, joilla arvioidaan lihastasapainoa. Testit toteutetaan seuran tai koulun harjoituksissa tai esim. leirien yhteydessä. Testitulokset syötetään palautejärjestelmään. Palautteen peruspohjana on ns. henkilökohtainen ominaisuusprofiili, mistä hahmottuu henkilökohtaiset vahvuudet ja kehityshaasteet. Asiantunteva palaute antaa vinkkejä eri ominaisuuksien kehittämistarpeeseen ja kehittämiseen. Sivustolla lapsi ja nuori voi vertailla monipuolisuuttaan muihin ja saada tietoa omasta kehittymisestään.

Kaiken kaikkiaan palautejärjestelmä on rakennettu yhteisölliseksi, hieman kilpailuhenkiseksi, mutta ennen kaikkea kannustavaksi, innostavaksi, ohjaavaksi ja realistisen kuvan omasta tasosta antavaksi. Palautejärjestelmässä eri lajikulttuurit ja eri lajikulttuurien urheilijat kohtaavat.

KENELLE palvelu on tarkoitettu?

Kasva Urheilijaksi -palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kilpaurheilusta innostuneille 11-15 -vuotiaille, mutta kuka tahansa voi ottaa palvelun käyttöönsä. Yli 16.5 -vuotiaille käytössä on ainoastaan elämänrytmitesti.  

Toisena tärkeänä palvelukokonaisuuden kohderyhmänä ovat urheilevan lapsen ja nuoren vanhemmat. Tavoitteena on, että järjestelmän avulla vanhempien kiinnostus ja tietotaso oman lapsensa urheilua kohtaan lisääntyy. Palautejärjestelmässä vanhemmilla on mahdollisuus seurata testituloksia ja palautteita sekä kannustaa ja kommentoida urheilijan ”suorituksia”.

Kolmas, erittäin keskeinen kohderyhmä, on lasten ja nuorten valmentajat ja ohjaajat. Testien ja palautejärjestelmän avulla valmentaja saa tietoa urheilijan vahvuuksista ja kehityshaasteista, kehittymisestä ja täten välillisesti myös oman valmentamisensa toimivuudesta. Testipalautteet toimivat hyvinä keskustelunavaajina myös valmennettavien ja vanhempien suuntaan.  Valmentajan tehtävänä on toimia testin valvojana ominaisuustestissä ja ehkä myös käytännössä määritellä milloin ominaisuustestejä (ja ehkä myös elämänrytmitestejä) harjoitusryhmässä toteutetaan.  Palautejärjestelmässä valmentaja voi seurata testituloksia ja palautteita sekä kannustaa valmennettavaansa.

Urheilukavereiden merkitys lasten ja nuorten urheilussa on aivan keskeinen.

Palvelu on yksittäiselle käyttäjälle ilmainen.

Suomen Olympiakomitea ry:

 • Laura Tast