Tähtiseura - seuratoiminnan laadun varmistaminen

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Seura voi tavoitella tähtiseurastatusta kolmella eri osa-alueella: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat.


Tähtiseura-verkkopalvelu

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuran kehittämisestä kiinnostuneille seuroille ja sen avulla seura voi myös tavoitella itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat  voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja toimii myös mobiilisti. Sieltä löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditointiprosessin osana.

Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle?

Vahva brändi

  • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan​
  • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa​

Hyvät työkalut

  • Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu seurojen käyttöön
  • Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta​

Helpottaa toiminnan kehittämistä

  • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
  • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä​
  • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa​
  • Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Lisätietoa tähtiseuraprosessista löydät olympiakomitean sivuilta tai seurakehittäjä Katja Jäppiseltä.