SEURAT DIGITIKKIIN

EKLU aloitti vuoden 2022 alussa uuden seuratoiminnan hankkeen, jossa pyritään auttamaan seuroja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa, verkkokoulutusten ja verkkovalmennuksen hyödyntämisessä ja seuran markkinoinnin ja toiminnan kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. 

Käytännön työ alkoi maaliskuussa seuratoimijoille jaettavalla kyselyllä, jolla selvitettiin seurojen tarpeita. 

Toukokuussa seuratoimijoille järjestettiin työpajat, jossa selvitettiin seurojen tarpeita tarkemmin. 

Kesäkuussa työ jatkuu sisällön suunnittelulla, jota päästään toteuttamaan syksyllä.

Lisätietoa:

Katja Jäppinen, seurakehittäjä katja.jappinen@eklu.fi 0504666313

Muu hanketiimi: 
Niina Lindblad, EKLU
Milla Ranta, LAB
Johanna Irjala, LAB (projektipääl.)
Sanna Kangas, LAB
Taina Orpana, LAB

REACT-EU 

Urheiluseurojen digiosaaminen ja resilienssikyvykkyys 

1.1.2022-31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää seuran toiminnassa mukana olevien digiosaamista niin valmennuksen seurahallinnon, kuin viestinnän osalta. Hankkeen alussa tehdään seuratoimijoille tarve- ja osaamiskartoitusta, jonka avulla voidaan kohdentaa oikeanlaisia työkaluja kullekin seuralle. Seurat voivat vapaasti osallistua erilaisiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka ovat hankkeen aikana maksuttomia. 

Seuratoimijoille suunnattu digihanke jakaantuu kolmeen eri kokonaisuuteen:

 1. Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaamisen lisääminen, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa.  
  • Etä- ja hybridivalmennus
  • Verkkokoulutukset
  • Valmennusmateriaalit
 2. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen lisääntyy. 
  • Erilaisten seuratoiminnassa hyödynnettävien digipalveluiden esittely ja kouluttaminen seuratoimijoille 
  • Verkkokoulutukset
 3. Seuran hallinnossa ja kehittämistyössä toimivien henkilöiden osaaminen palvelumuotoiluun lisääntyy. 
  • Seuratoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
  • Seuran brändin kirkastaminen
  • Seuran palveluiden markkinointi

LAB blogi: Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista

Osa 1 Julkaistu 6.5.2022

Osa 2  Julkaistu 18.5.2022