TIETOA TYÖLLISTYNEELLE

Työntekijä saa yksilöllistä ohjausta työvalmentajalta

  • Työvalmennuskäynnit ja -tapaamiset
  • Ohjeita työnhakuun
  • Kouluttautumismahdollisuudet
  • Työkunnon edistäminen 

Verkostotukea ja koulutusta

  • Työntekijän on mahdollista saada lyhytkestoisia koulutuksia, jotka tukevat henkilön työtä (esim. hygieniapassi)
  • Työntekijöille järjestetään vapaaehtoisia verkostoitumishetkiä

Katse tulevaisuuteen

  • Työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen
  • Tukea työnhakuun palkkatukityöjakson jälkeen