Liikuntaleikkikoulu

PIENTEN LASTEN MONIPUOLISTA LIIKUNTAA

Liikuntaleikkikoulu on 3-6 -vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, MLL:n paikallisyhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa.

Toiminnan tavoitteena on lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen. Yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu
-ohjelma tukee päivähoidon liikuntakasvatustyötä.

Liikuntaleikkikoulun vahvuutena on lapsen liikunnallisen kehityksen pohjalta rakennetut suunnitelmalliset tuntiohjelmat neljälle vuodelle ja koulutetut aikuiset ohjaajat. Liikuntaleikkikoulun avulla ohjattu liikunta on tavoitteellista, monipuolista ja hauskaa.

 

LIIKUNTALEIKKIKOULUN OHJAAJAKOULUTUS

Liikuntaleikkikoulun 16 tunnin ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta ohjaaja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä neljän vuoden liikuntaohjelman. Koulutuksen parasta antia ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Koulutukseen osallistuvan ohjaajan tulee olla 18 -vuotta täyttänyt.

Koulutuksen jälkeen Liikuntaleikkikoulu käynnistetään yhdistyksessä kerhomuotoisena harrastustoimintana. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee hyväksyä toiminnan käynnistäminen.
Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu -ohjelmaa sovelletaan osaksi päivähoidon liikuntakasvatusta.
Päivähoidon johtajan tulee hyväksyä liikuntaohjelman toteuttaminen päivähoidossa. Ohjaajakansio on ohjaajakohtainen.

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksia ja muita lasten liikunnan koulutuksia Etelä-Karjalan maakunnassa.