Terve elämä -hanke

 

Aikataulu 1.1.2016- 31.12.2019

Kohderyhmä: Parikkalan, Rautjärven , Ruokolahden ja Imatran aikuisväestö

 

Tausta

Etelä-Karjalan maakunta esiintyy valtakunnallisissa terveystilastoissa varsin heikosti sijoittuneena. Maakunnassamme esiintyy runsaasti huonoista elintottumuksista johtuen kroonisia sairauksia kaikissa väestöryhmissä. Erityisesti maaseutukunnissa, joissa väestö ikääntyy ja palveluiden määrä on viime vuosina vähentynyt, kaivataan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kohdennettuja toimenpiteitä.

Kokemuksen mukaan olemassa olevien resurssien monialainen hyödyntäminen yhteistyön kautta johtaa parempiin tuloksiin. Hyvinvoinnin edistämisen kannalta on tärkeää vaikuttaa aikaisessa vaiheessa mm. nuorten hyvinvointitottumuksiin, mutta myös muiden ikäryhmien osalta ennakointi on tärkeää. Aikuisväestön osalta etenkin terveyden riskitekijöiden minimointi mahdollistaa hyvinvoinnin kannalta positiivisen lopputuloksen.

Maakuntamme väestön keski-ikä kasvaa lähivuosina voimakkaasti. Tämä tietää isoja haasteita ajatellen mm. terveydenhuollon palveluita. Ihmisten omatoimisuuden aktivoiminen on tärkeää erityisesti ikääntyvien henkilöiden keskuudessa.

 

Toiminta-ajatus

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu kokoaa hankkeessaan paikallistason toimijat rakentamaan yhdessä hyvinvoinnin palvelumallia, jossa yhteistyötä tehdään poikkihallinnollisesti ja kolmiportaisesti vaikuttamalla nuorista aikuisista aina ikäihmisiin. Palvelun keskiössä on hyvinvointineuvonta, jota tarjotaan Kärkileader -alueen kunnissa kolmesti vuodessa. Hyvinvointineuvonnan palveluketjua rakennetaan yhdessä kuntien, yksityissektorin ja järjestöjen kanssa.

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry tekee kehonkoostumusmittauksia kuntalaisille liikkuvalla testausasemalla, jossa jaetaan hyvinvointimateriaalia, tehdään kunto- ja ravitsemusohjelmia ja ohjataan yksilöllisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluiden pariin. Varsinaisia palveluita tarjotaan paikallisten toimijoiden kautta, joita koulutetaan mm. vertaisohjaajakoulutusten avulla. Liikunnan puheeksi ottamista ja liikuntamateriaalin jakamista varten koulutetaan apteekkien henkilökuntaa. Työyhteisöille tarjotaan liikuntakartoitusohjelmaa, jonka avulla vaikutetaan työpäivän sisältöön mm. työyhteisökohtaisesti.

Nuorille tarjotaan kehonkoostumusmittauksia mm. kutsuntojen yhteydessä. Lisäksi oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Hyvinvointimittauksia viedään oppilaitoksiin ja työpaikoille. Omatoimisuutta lisäävää kannustemateriaalia toimitetaan mm. hyvinvointiasemille ja Mallu-autoon.

Mittauksia ja hyvinvointineuvontaa toteutetaan kuntien hyvinvointiasemilla, jossa rakentuu luonnollinen yhteys terveydenhuollon ja liikuntapalveluiden välille. Lisäksi vaikuttavuutta saadaan työpaikkojen ja oppilaitosten mittauspäivien ansiosta. Tällainen toimintamalli tekee paitsi hyvinvointineuvontaa tunnetuksi, ohjaa ohjauksen tarpeessa olevia hyvinvointiasemille ns. jatkotoimenpiteisiin.

Hyvinvointineuvontaan tulevat ihmiset joko EKSOTEn kautta, vapaaehtoisesti työpaikka- tai oppilaitoskäyntien myötä. Lisäksi neuvontapalvelusta tiedotetaan kyliä kiertävän Malluauton ja paikallis- sekä maakuntamedian kautta. Yhteistyökontakteja ja heidän tiedotuskanaviaan hyödynnetään myös mahdollisimman monipuolisesti.

 

Yhdyshenkilö: Mikko Ikävalko

p. 0400 478 134

mikko.ikavalko(ät)eklu.fi