Työyhteisön hyvinvointikysely

Arvomme liikuntatuotteen nimen täyttäneiden ja kaikkiin kohtiin vastanneiden kesken. Kyselyn tuloksia hyödynnetään työyhteisökohtaisesti hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tällöin vastauksia käsitellään ilman nimiä.

1. Viikoittainen liikunta-aktiivisuus *

Työkyky: Anna työkyvyllesi pistemäärä 1-10. 1 = täysin työkyvytön, 10  =  työkyky parhaimmillaan.

3. Kuinka usein tunnet työpäivän jälkeen olevasi kohtuuttoman uupunut. Valitse sinua parhaiten kuvaava vaihtoehto. *
4. Millainen liikkujatyyppi olet? Valitse sinua parhaiten kuvaava vaihtoehto *
9. Valitse, jos olet osallistunut toimintaan tai käyttänyt liikuntavälineitä
Hyväksyn tietosuojaselosteen ja tietojeni tallentamisen EKLU:n rekisteriin *

Kiitos vastauksistasi!