Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on yksinkertainen: Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa.

Maksuton ohjelma tarjoaa konkreettiset, liikkeen lisäämiseen tarvittavat askelmerkit ja työkalut sekä varhaiskasvattajille että varhaiskasvatuksen johdolle. Ohjelma etenee viitoitettua reittiä pitkin, jota voi kulkea omassa aikataulussaan sekä omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä lasten liikkumista pienin askelin.

Ilo kasvaa liikkuen ohjelman toteuttaminen kestää vähintään 3-4 vuotta, riippuen yksikön nykytilasta sekä kehittämistyön eteenpäin viemisen aikataulusta. Ohjelmaa toteuttavat yksiköt voivat hakea prosessin loppuvaiheessa Ilo kasvaa liikkuen – laatutunnusta, jonka kriteerit nousevat varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta sekä Ilo kasvaa liikkuen ohjelman tavoitekirjauksista.

Lähde mukaan yhteiselle tutkimusmatkalle kohti liikkuvampaa varhaiskasvatusta! Lue lisää ja ilmoita yksikkösi mukaan täällä.

 

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on siirtynyt Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen elokuussa 2017. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Olympiakomitea vastaa vuoden 2017 loppuun asti nettialustan ylläpidosta ja asiakastuesta.