Liikkuva koulu

Yhteistyössä maakunnan ala- ja yläkoulujen kanssa haluamme lisätä lasten ja nuorten liikettä ja tukea oppimista. Tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen sekä muokata koulun toimintakulttuuria liikunnalliseksi. Tuemme kouluja järjestämällä mentorointia, koulutuksia ja seminaareja.

 

Liikuntakoulutusten tavoitteena on auttaa opettajia ja koululaisia lisäämään fyysistä aktiivisuutta koulupäiviin. Opettajille ja oppilaille suunnatuista liikuntakoulutuksista löydät lisää täältä.

 

EKLU on pyydettäessä mukana koulujen vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan.

 

EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja seurojen yhteistyötä. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen tarpeisiin muun muassa liikuntakerhojen ohjaamisessa ja liikunnallisten teemapäivien toteuttamisessa.

 

Lue lisää liikkuvasta koulusta ja koulupäivän liikunnallistamisesta

www.liikkuvakoulu.fi