Seurajohdon ja seuratoimijoiden koulutukset

 

EKLU:n ajankohtainen koulutustarjonta löytyy etusivulta.
Yleisten koulutusten lisäksi järjestämme koulutuksia myös tilauksesta. 

 

Tällä hetkellä tarjolla olevia koulutussisältöjä:

 

Hyvän seuran hallinto

 

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.
 

Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.
 

Hyvän seuran verotus


Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille
 

Hyvän seuran viestintä


Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana.
 

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä

 

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?
 

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa


Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

 

Oman seuran analyysi – helppo tapa arvioida seuran toimivuutta
 

Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilasta.

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn maksutta. Tilaaja saa sähköpostiinsa seurakohtaisen linkin, jonka seura voi lähettää jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmille. Kyselyn vastaaja arvioi seuraansa eri seuratoiminnan osa-alueilta. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.

 

Seuratoiminnan koulutuksista lisätietoja saa seurakehittäjältä, katso yhteystiedot