Mikä urheiluakatemia?

Urheiluakatemian toiminta-ajatus:

 

Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma johtaa, koordinoi ja kehittää koko maan kattavan urheiluakatemiaverkoston toimintaa. Suomessa toimii 21 urheiluakatemiaa.

Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on maakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa oppilaitokset, urheiluorganisaatiot, kuntayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijapalveluiden tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden opiskelu- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi. 

Etelä-Karjalan urheiluakatemia on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Keskeisenä tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen. 

Akatemian aamuharjoitukset pidetään kolmena koulupäivänä viikossa. Valmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Koeviikkojen osalta harjoitusjärjestelyt ovat lajikohtaisia. Lukiolaisilta ei vaadita osallistumista harjoituksiin koeviikon aikana.

Urheiluakatemia noudattaa koulun yleisiä kasvatustavoitteita sekä järjestää koulutustilaisuuksia urheilijoilleen. Urheiluakatemiaan osallistuville järjestetään koulutustilaisuuksia, jotka liittyvät yleiseen valmennukseen, lihashuoltoon, vammojen ennaltaehkäisyyn tms. 

Urheiluakatemian intresseissä on olla tukemassa työtä koko urheilijan polun matkalla maakunnassamme.