Yleiset tavoitteet

Iso päämäärä

 

Etelä-Karjala Suomen liikkuvin maakunta vuonna 2020 ja sen tuloksena maakunnan väestön hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden turvaaminen.

 

Edellytykset, jotka tarvitaan:

 • Lasten, nuorten ja aikuisväestön liikunnallisen elämäntavan mahdollistaminen ja varmistaminen
 • Tulevaisuuden liikuntasuunnittelulla ja -rakentamisella mahdollistetaan monipuolisempi liikkuminen

Keinot, joilla tavoitteisiin päästään:

 • Liikuntakasvatuksen tehostaminen ja liikunnan aseman parantaminen
 • Huippu-urheilun tukeminen ja edistäminen kehittämällä lasten ja nuorten parissa toimivien valmentajien ja ohjaajien osaamista sekä urheiluakatemiatoimintaa
 • Seuratoiminnan resurssien parempi kohdentaminen ja päällekkäisyyksien purkaminen.
 • Uusien yhteistyömallien ja -muotojen käytäntöön vienti
 • Liikuntatoimijoiden ja kumppaneiden osaamisen kehittäminen liikuntasektorin eri toimialoilla
 • Monipuolinen ja vuorovaikutteinen viestintä, joka lisää ihmisten osallistumista.

 

Ohjelman tavoitteiden toteutuminen hyödyttää seutukunnallisesti, kuntatasolla, seuroja, ihmisten lähipiiriä sekä henkilökohtaisesti

 • Urheilijan ja valmentajan polkujen luominen
 • Liikkujan polun luominen
 • Liikkumattoman polulta liikkujan polulle mahdollistaminen.

Maakunnallisen palveluverkoston luominen toteuttamaan ohjelman tavoitteita

 • Nyt seurat, lajiliitot, kunnat, liikuntayrittäjät ja muut liikuttajat muodostavat oman maailmansa
 • Haetaan roolitusten ja työnjaon selkeyttämistä, keskittymistä yhdessä sovittujen roolien mukaisiin vahvuusalueisiin, jotka kaikkien tiedossa
 • Uutta toimintatapaa, uusia tehokkaampia työmuotoja
 • Tavoitteena osaamisen kasvu verkoston toimijoiden välillä ja yhteistyöllä
 • Enemmän palveluja urheilijan ja liikkujan tarpeisiin
 • Osaaminen käytössä joustavasti yli laji- ja kuntarajojen
 • Tehokkuus, korkea laatu
 • Koko liikuntayhteisön osaamisen hyödyntäminen.