Alueellinen liikunnan ja urheilun palveluverkosto

Toimintatavan kokonaisuus:

 • Yhdessä tehdyt, yhteiset tavoitteet kaikilla toimijoilla
 • Liitot alueineen, Aluejärjestöt, Akatemiat, Opistot
 • Samat palvelut saatavilla koko Suomessa
 • Keskittyminen ensisijaisesti yhteisiin valintoihin

 

Valtakunnalliset yhteiset sisällöt:

 • Liikkuva lapsuus
 • Lisää liikettä nuorille ja aikuisille
 • Elinvoimainen seuratoiminta
 • Menestyvä huippu –urheilu


Tavoitteet:

 • Samoja peruspalveluja maan kattavasti
 • Uusi toimintatapa, uusia tehokkaampia työmuotoja
 • Roolitusten ja työnjaon selkeyttäminen, keskittyminen yhdessä sovittujen roolien mukaisiin vahvuusalueisiin, jotka kaikkien tiedossa
 • Osaamisen hyödyntäminen joustavasti yli alue- ja järjestörajojen
 • Osaamisen lisääntyminen verkoston toimijoiden keskuudessa
 • Tehokkuuden ja laadun lisääminen.