Vuosikokous

EKLU:N KEVÄTKOKOUS 9.5.2019

 

 

ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry:n KEVÄTKOKOUS

Aika torstai 9.5.2019 klo 18.00 alkaen (kahvitarjoilu ja valtakirjojen vastaanotto klo 17.30 alkaen)

Paikka Imatran Kylpylä (os. Purjekuja 2), Ukonniemi-sali

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä LUM:n puheenjohtaja ja v. 2019 Kalevan Kisojen pääsihteeri Mauri Auvinen kertoo Kalevan Kisojen järjestelyistä ja seurayhteistyöstä.

 

TERVETULOA!

Hannu Myllärinen           Sakari Pusenius
Puheenjohtaja                 Aluejohtaja

 

Jakelu EKLU:n jäsenjärjestöjen postin saajat (sähköposti)
Tiedoksi EKLU:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajat (sähköposti)
              Tiedotusvälineet

 

Liite Valtakirja

 

E S I T Y S L I S T A

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannu Myllärinen

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi valtakirjojen tarkastajaa

- kaksi ääntenlaskijaa

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 

4. Edustettuina olevat EKLU:n jäsenet, äänimäärät ja kokouksen laillisuus

 

5. EKLU:n vuosikertomus, tilinpäätös ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot sekä tilinpäätöksen vahvistaminen v. 2018

 

Hallituksen ehdotukset EKLU:n kotisivuilla 25.4. alkaen, vuosikertomus jaetaan kokouksessa.

 

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille v. 2018

 

7. EKLU:n luottamushenkilövalintojen valmistelu

Viime vuosina EKLU:n kevätkokous on nimennyt työryhmän valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja.

Hallitus on saman käytännön kannalla ja ehdottaa, että

- kokous valitsee työryhmän valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja, sekä

- puheenjohtajaksi valitaan EKLU:n varapuheenjohtaja Tiina Ihalainen, jäseniksi kaksi kokouksen valitsemaa seurojen edustajaa, sekä sihteeriksi aluejohtaja.

 

8. Ajankohtaiset tiedotusasiat

 

9. Muut esille tulevat asiat

 

10. Kokouksen päättäminen

HANNU MYLLÄRINEN EKLU:n UUSI PUHEENJOHTAJA

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n, EKLU:n syyskokous pidettiin 21.11.2018 Imatran Kylpylällä.

Ennen kokousasioiden käsittelyä kuultiin Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen puheenvuoro Imatran kouluverkkouudistuksesta ja sen vaikutuksesta uusiin sisä- ja ulkoliikuntatiloihin.  

Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin EKLU:n entisen aluejohtajan Reijo Rinkisen johtamana. 

EKLU:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin joutsenolainen Hannu Myllärinen. Hän toimii myös Joutsenon Kullervon puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin Tiina Ihalainen (Kaakkois-Suomen Sydänpiiri) ja Kari Schemeikka (SJL, Kymi-Saimaa).

Toiminnan painopistealueita ovat elinvoimainen seuratoiminta, liikkuva lapsuus, lisää liikettä nuorille ja aikuisille, menestyvä huippu-urheilu sekä liikunnan ja urheilun edunvalvonta ja vaikuttaminen.

Kokonaisliikevaihto on vahvistetun talousarvion mukaan 533 300 euroa.

Hallituksen uusiksi jäseneksi valittiin Anu Pohjamo (SK-Vuoksi), Hanna Pulkkinen (Imatran Liikuntaseura) ja Teppo Viitikko (SPL, Kaakkois-Suomen piiri). Muut hallituksen jäsenet ovat Suvi-Tuuli Skyttä (Wuoksen Agility Urheilijat), Timo Joronen (Simpeleen Urheilijat) ja Jyry Loukiainen (Etelä-Saimaan Invalidit).

Toimintavuoden 2019 ensimmäisiä isoja tapahtumia ovat kaikille avoin Etelä-Karjalan Urheilugaala 25. tammikuuta Imatralla sekä lasten liikuntaleirit koulujen hiihtolomaviikolla.

 

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoi Etelä-Karjalan seuraväelle Olympiakomitean kuulumiset
Ansiomitaleja jakamassa EKLU:n pj Mari Routti sekä Olympiakomitean tj Mikko Salonen, mitalia vastaanottamassa Eeva-Liisa Marttinen. Mitalit rinnassa vas. Niina Lindblad, Maarit Hiltunen-Toura, Veijo Vainikka, Kari Schemeikka, Sakari Pusenius, Hannu Myllärinen ja Mikko Ikävalko.
Pj Hannu Myllärinen (vas) ja Olympiakomitean Mikko Salonen jakoivat Joutsenon Kullervon ansiomitalit Heimo Korhoselle, Jaakko Lehtoselle ja Pekka Rautiolle.
Etelä-Karjalan tammikuun urheilugaalasta estyneinä olleista henkilöstä palkittiin vas. Vuoden rautjärveläisenä liikuttajana Juho Jylhä ja urheilijastipendillä Milla ja Maiju Kainlauri, Lappeenrannan Soutajat. Palkintoja jakamassa Mari Routti.
Kainlaurit tositoimissa

EKLUn KEVÄTKOKOUS IMATRALLA 6.3.2018

 

EKLUn kevätkokous pidettiin Imatran Kylpylässä 6.3. Vieraaksi oli saapunut Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, joka kertoi kokusväelle terveiset juuri päättyneistä talviolympialaisista sekä selvitti nyt reilun vuoden toimineen uuden Olympiakomitean toimintaa. Siinä toiminnassa Salonen pitää liikunnan aluejärjestöjä hyvin merkittävinä kumppaneina, joiden kanssa yhteistyö on kehittynyt hyvään suuntaan ja ns. yhteisen tekemisen mallia kehitetään käytännön toimien osalta yhdessä OK:n ja alueiden johdon sekä toimialavastaavien kanssa lähikuukausien aikana.

 

Kokouksen yhteydessä jaettiin myös huomionosoituksia. EKLU tulee tänä vuonna toimineeksi 20 vuotta ja sen kunniaksi hallitus päätti syksyllä anoa luottamus- sekä toimihenkilöille Opetus- ja kulttuuriministeriön ansiomitaleja, jotka nyt jaettiin seuraaville paikalla olleille henkilöille:

Ansioristi: EKLU:n varapuheenjohtaja Hannu Myllärinen

Ansiomitali kultaisin ristein: terveysliikunnan kehittäjä Mikko Ikävalko, seurakehittäjä Sakari Pusenius, hallituksen jäsen Kari Schemeikka, hallituksen jäsen Veijo Vainikka

Ansiomitali: EKLU:n varapuheenjohtaja Maarit Hiltunen-Toura, toimistosihteeri Niina Lindblad, EKLU:n hallituksen jäsen (v. 2017 loppuun) Eeva-Liisa Marttinen.

Lisäksi jaettiin ministeriön myöntämät huomionosoitukset seuraaville Joutsenon Kullervon henkilöille:

Ansioristi: Heimo Korhonen, Jaakko Lehtonen

Ansiomitali kultaisin ristein: Pekka Rautio.

Etelä-Karjalan tammikuussa pidetystä urheilugaalasta estyneinä olleista henkilöstä palkittiin urheilijastipendillä Maiju ja Milla Kainlauri, Lappeenrannan Soutajat sekä Vuoden rautjärveläisenä liikuttajana Juho Jylhä.  

 

Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin sujuvasti Antti Kanervan johdolla. Vuosikertomus sekä tilinpäätös vahvistettiin muutoksitta, EKLU:n syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja valmistelemaan nimettiin toimikunta, jota johtaa Hannu Myllärinen ja jäseninä Sarri Mäkitalo sekä Mauri Auvinen, sihteerinä myöhemmin valittava aluejohtaja.

Kokouksessa hyväksyttiin EKLU:lle myös uudet säännöt ja todettiin, että aluejohtajan paikka on haettavana nykyisen jäädessä eläkkeelle.

 

Lisätietoja:

Reijo Rinkinen, aluejohtaja
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
Kotipolku 2, 55120 Imatra
Puh. 040 572 8102
S-posti: reijo.rinkinen@eklu.fi
www.eklu.fi

****************************************************************************************************

EKLU:n SYYSKOKOUS 27.11.2017

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n, EKLU:n, syyskokous pidettiin Lappeenrannassa 27. marraskuuta.

Ennen kokousasioiden käsittelyä kuultiin Imatran Pallo-Veikkojen urheilutoiminjohtaja Jani Valkeapään ajatuksia IPV:n viime vuosien kehittyneestää toiminnasta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä.

 

Itse kokousasiat käsiteltiin rutiinilla EKLU:n entisen puheenjohtajan Kalevi Ikosen johtamana. 

EKLU:n puheenjohtajana jatkava lappeenrantalainen Mari Routti kertoi kokousväelle Olympiakomitean ja alueiden yhteisistä suunnitelmista, Harkimon työryhmän raportista liikunnan tulevaan rahoitukseen liittyen sekä EKLU:n strategiasta ja suunnitelmista.

 

EKLU:n perustamisesta tulee vuonna 2018 kuluneeksi 20 vuotta, mikä näkyy vuoden aikana eri tapahtumissa. Toiminnan painopistealueita ovat seuratoiminta, liikkuva lapsuus, lisää liikettä nuorille ja aikuisille sekä menestyvä huippu-urheilu, jossa EKLU vastaa maakunnallisen urheiluakatemian koordinoinnista seurojen toimiessa varsinaisen valmennuksen pyörittäjinä.

Kokonaisliikevaihto on vahvistetun talousarvion mukaan 512 000 euroa. Suurin kuluerä on palkat ja merkittävin EKLU:n tukija edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin imatralainen Suvi-Tuuli Skyttä. Varapuheenjohtajina jatkavat Hannu Myllärinen Joutsenosta sekä Maarit Hiltunen-Toura Savitaipaleelta. Muut hallituksen jäsenet ovat Veijo Vainikka, Kari Schemeikka, Tiina Ihalainen ja Jyry Loukiainen Lappeenrannasta sekä Timo Joronen Rautjärveltä.

 

EKLU:n juhlavuoden ensimmäiset isoja tapahtumia ovat kaikille avoin Etelä-Karjalan Urheilugaala Imatralla 26. tammikuuta sekä lasten liikuntaleirit koulujen hiihtolomaviikolla.


EKLU:n KEVÄTKOKOUS LAPPEENRANNASSA 27.3.2017

Kevätkokous pidettiin Sokos Hotelli Lappeessa. Paikalla oli noin 30 henkilöä edustaen 18 jäsenjärjestöä.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä palkittiin kolme ansioitunutta henkilöä, jotka eivät päässeet Etelä-Karjalan urheilugaalaan:

Urheilijalegenda -palkinnon sai mr. pesäpallo, Ilpo Kytösalmi IPV.

Elämänura -palkinnon pokkasi imatralainen pitkän linjan lentopallovaikuttaja Martti Nenonen Artami.

Seura-aktiivitunnustuksen sai Eija Tikka, RaKaS.

Avaussanoissaan EKLU:n puheenjohtaja Mari Routti kiitti seuroja aktiivisesta toiminnasta, toi esille koulujen ja seurojen lisääntynyttä yhteistyötä ja kertoi uuden Olympiakomitean alkutaipaleesta.

Kokous hyväksyi halltuksen laatiman vuosikertomuksen v. 2016, vahvisti EKLU:n tilinpäätöksen v. 2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja aluejohtajalle.

Kokous nimesi työryhmän valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja, kuten hallitus oli ehdottanut. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin EKLU:n varapuheejohtaja Maarit Hiltunen-Toura, seurojen edustajiksi Jari Laukkanen Imatran Urheilijat ja Seppo Ukkonen Saimaan Pallo. Sihteeriksi valittiin Reijo Rinkinen.

Ajankohtaisissa tiedotusasioissa seurat kertoivat kevään ja kesän monista tapahtumista ja EKLU kertoi omasta toiminnasta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi Ikonen.

MARI ROUTTI JATKAA EKLU:n JOHDOSSA

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n EKLU:n syyskokous pidettiin Imatran Kylpylässä 30.11.2016.
Paikalla oli 15 EKLU:n jäsenjärjestöä. Antti Kanervan johtamassa kokouksessa vahvistettiin EKLU:n ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat.

Suomi 100 -juhlavuosi näkyy myös EKLU:n toiminnassa ja tapahtumissa koko vuoden ajan ja siinä keskeisiä ovat karjalaisuuden vahvojen perinteiden esille tuominen, paikallisten liikunta- ja urheilutoimijoiden auttaminen sekä EKLU:n omien tapahtumien toteutus juhlavuoden hengessä.

 

EKLU:n varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat seuratoiminta, liikkuva lapsuus, lisää liikettä nuorille ja aikuisille sekä urheiluakatemia. Suurimpia EKLU:n tapahtumia tulevat olemaan Etelä-Karjalan urheilugaala 27. tammikuuta, lasten liikuntaleirit talvella sekä kesällä, 30. kerran järjestettävä Naisten Vuoksi 26. elokuuta sekä Etelä-Karjalan kouluviestikarnevaali syyskuussa.

Erilaiset kehittämishankkeet ovat olennainen osa EKLU:n toimintaa. Niitä ovat mm. Liikkuva koulu -ohjelman maakunnallinen koordinointi, Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma, Terve Elämä -hanke sekä matalan kynnyksen liikuntakerho. Myös useita uusia hankkeita valmistellaan parhaillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Mari Routti valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Varapuheenjohtajista erovuorossa ollut Maarit Hiltunen-Toura Savitaipaleelta valittiin jatkokaudelle ja jäsenistä Kari Schemeikka ja Veijo Vainikka jatkavat myös seuraavat kaksi vuotta. Uutena hallitukseen valittiin Tiina Ihalainen Lappeenrannasta.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2017 varapuheenjohtaja Hannu Myllärinen sekä jäsenet Eeva-Liisa Marttinen, Jyry Loukiainen ja Timo Joronen.

 

EKLU:n tulevan vuoden taloussuunnitelman loppusummaksi vahvistettiin 518 000 euroa.

 

 

EKLU:n TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2017 nähtävissä nettisivuilla