3/2019

LAPSET JA NUORET

 

Lasten ja nuorten liikuntaleirit kesällä

Kesän liikuntaleirit järjestetään 5.-7.6. Imatralla ja ilmoittautuminen leireille käynnistyy 29.4. Luvassa on monipuolinen sporttileiri ja soveltava sporttileiri, päiväleiri ja lajileirejä; akrobatia, golf, koiraleiri, maastopyöräily, ratsastus ja volttikoulu. Leirit on suunnattu 6-15 -vuotiaille. Lue lisää
 

Kesäleireille haetaan kimpanvetäjiä

Kimpanvetäjän tehtäviin kuuluu oman kimpan huolehtiminen ajallaan lajien suorituspaikoille, ruokailuun ja muihin 
tapahtumiin sekä erilaisia ohjaustehtäviä. Kimpanvetäjänä voi toimia yli 16-vuotias.  Lue lisää

Urheiluakatemiahaku keräsi paljon hakemuksia

Etelä-Karjalan Urheiluakatemiaan haki mukaan 282 yläkoulun ja toisen asteen oppilasta. Ennestään mukana jatkaa reilu 200 urheilijaa, joten urheiluakatemiatoiminnan piirissä liikkuu Etelä-Karjalassa reilu 500 nuorta viikoittain. Lue lisää

 

Annetaan yhdessä nuorille siivet – kampanja 

Urheilugaalan yhteyteen lanseerattu Nuorille siivet-kampanja on edelleen käynnissä. Urheilu opettaa nuorelle voitontahtoa, periksiantamattomuutta, rohkeutta, sinnikkyyttä, yhteistyötaitoja. Urheilussa opitut taidot kantavat läpi koko elämän. Mutta voittajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan. Siihen tarvitaan paljon työtä, ja myös resursseja ja onnea; asioita, jotka eivät jakaudu tasan. Olympiakomitean uuden lahjoituskampanjan tuotto ohjataan Suomen Urheiluakatemioille ja se kohdistuu koulupäivän aikaisen valmennuksen lisäämiseen. Tuen voi kohdistaa myös haluamalleen urheiluakatemialle. Lue lisää https://nuorellesiivet.fi/

SEURATOIMINTA

 

Liikuntabuffet - Imatralaiset seurat tarjoavat maksuttomia lajikokeiluja

Kätevä tapa löytää lapselle mieleinen harrastus ja seuralle hyvä tapa markkinoida toimintaa! Kevään ja kesän 
tarjonnassa mukana lentopalloa, karatea, yleisurheilua, ratsastusta, jalkapalloa ja suunnistusta. Lue lisää

 

Piileekö seuroissa liikuntamatkailun potentiaalia? -seminaari 25.4. Imatralla

Liikuntamatkailu on jatkuvasti kasvava aktiviteettimatkailun muoto, joka kehittyessään tuo lisäresursseja 
niin paikallisille tapahtumajärjestäjille kuin alueen yrityksillekin. Tule verkostoitumaan ja kuulemaan kansainvälisen Vector Sport-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista paikallisille yhdistyksille, kunnille ja yrityksille. Lue lisää

 

Sykäys -hankkeeseen ilmoittautui mukaan 11 seuraa

Sykäykseen ilmoittautui 11 seuraa Imatralta ja Lappeenrannasta. Seurakehittäjä Katja Jäppinen on asiasta innoissaan: ”Mahtavaa, että alueelta löytyy seuroja, jotka haluavat aktiivisesti kehittää toimintaansa ja ovat valmiita tällaiseen pidempiaikaiseen projektiin.” Myös niitä seuroja, jotka eivät pystyneet sitoutumaan näin pitkään prosessiin, Katja kehottaa olemaan kuulolla Sykäyksen tiimoilta: ”Myös muille seuroille tulee olemaan pienimuotoisempaa tarjontaa hankkeen aikana, joten kannattaa seurata aktiivisesti EKLU:n tarjontaa uutiskirjeestä, somesta ja nettisivuilta!”.

 

Oppilaitosyhteistyömahdollisuudet seuroille 14.5. Lappeenrannassa

Pitäisikö seuran markkinointiin kiinnittää huomiota? Kaipaisiko nettisivut uusimista? Tarvitsisiko tapahtumiin lisäkäsiä avuksi? Olisiko valmennuksen tukipalveluille käyttöä? EKLU, Sampo, Saimia ja Lappeenrannan liikuntatoimi järjestävät yhteistyössä tapahtuman, jossa oppilaitokset esittelevät seuroille mahdollisuuksia käyttää oppilaita apuna seuran arjessa. Tapahtuma järjestetään Lappeenrannan liikuntafoorumin yhteydessä ja se on tarkoitettu kaikille Etelä-Karjalan alueen seuroille. Ajankohta 14.5. klo 16 alkaen, Pohjolankatu 10. Lisätietoa tulossa pian!  

 

Liikuntafestarit 29.8. Imatralla

Imatran peruskoululaisille suunnattuun tapahtumaan kutsutaan seuroja esittelemään harrastustarjontaa
ja pitämään toiminnallisia pisteitä. Seurojen mukaan ilmoittautuminen 31.5. mennessä osoitteessa imatra.fi/liikuntafestarit

 

Koulutuksia ja tapahtumia

- Laatua valmennukseen: hallinta 24.4. Lappeenrannassa Kutsu
- Piileekö seuroissa liikuntamatkailun potentiaalia? seminaari 25.4. Imatralla Kutsu
- Ohjaajan startti 29.4. Lappeenrannassa Kutsu
- Laatua valmennukseen: Liikkuvuus 8.5. Lappeenrannassa Kutsu
- Hyvän seuran verotus 8.5. Lappeenrannassa Kutsu

OPINNÄYTETYÖ

 

Mailakätisyyden yhteys salibandynpelaajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoon

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Anna-Sofia Mykrä ja Ira-Janna Talastie tekivät opinnäytetyön yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu Ry:n kanssa. Opinnäytetyön aiheena oli mailakätisyyden yhteys salibandynpelaajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoon. Lihastasapainolla tarkoitetaan lihasten keskinäisiä voima- ja venyvyyssuhteita. Aiemman tutkimustiedon mukaan epäsymmetrinen urheilulaji lisää lihasepätasapainon riskiä. Lihastasapainolla on todettu olevan merkitystä rasitusvammojen ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisemisessä.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin symmetristen ja epäsymmetristen lajien edustajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoa. Lihastasapainoa tarkasteltiin kahden ryhmän välillä. Ensimmäinen ryhmä koostui salibandynpelaajista ja toinen ryhmä symmetristen lajien edustajista esim. soutajista. Ryhmien välisen vertailun lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin urheilijan oikean ja vasemman puolen välisiä eroja sekä salibandynpelaajien mailakätisyyden yhteyttä puolieroihin. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat 16-19-vuotiaita Etelä-Karjalan Urheiluakatemian naisurheilijoita. Lihastasapainoa tutkittiin liikkuvuus- ja lihasvoimamittauksilla sekä kyselylomakkeella, jolla saatiin tietoa urheilijoiden koetusta lihastasapainosta.

Tuloksista ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä, eikä tutkimushenkilöillä ollut puolieroja. Tässä opinnäytetyössä yhteyttä epäsymmetrisen urheilulajin ja lihasepätasapainon välillä ei löytynyt. Saadut tulokset eivät ole kuitenkaan yleistettävissä tutkimushenkilöiden vähäisen määrän vuoksi.

Vaikka opinnäytetyössä ei löytynyt yhteyttä epäsymmetrisen urheilulajin ja lihasepätasapainon välillä, se ei tarkoita, etteikö epäsymmetrinen kuormitus voisi lisätä riskiä lihasepätasapainon muodostumiselle. Siksi on tärkeää, että nuorten urheilijoiden valmennuksessa huomioidaan monipuolinen harjoittelu. Varsinkin lajeissa, joissa kuormitus on epäsymmetristä, monipuolisen harjoittelun merkitys korostuu. Oikeanlaisella valmennuksella voidaan mahdollistaa nuorten urheilijoiden turvallinen harjoittelu ja paras mahdollinen kehittyminen lajissaan.
 

Suora linkki työhön https://www.theseus.fi/handle/10024/163967