Päätöksiä 2010

EKLU:n hallitus piti vuoden 2010 viimeisen kokouksen 13.12. Lappeenrannassa. 

Kokouksessa päätettiin mm.
- hankkia testilaite EKLU:n käyttöön,
- hakea hanketukea Etelä-Karjalan liitolta valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen,
- toimia v. 2012 alueellisen KKI-katselmuksen järjestäjänä. 

Lisäksi annettiin raportit ja merkittiin tiedoksi
- EKLU:n toiminnasta toimialoittain,
- EKLU:n taloudesta,
- SLU:n syyskokouksesta,
- EKLU:n saamasta lahjoituksesta Suomen Suunnistussäätiöltä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen,
- Seuratoiminnan tuen hakemisesta 15.3.2011 mennessä. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EKLU:n hallitus kokoontui Lappeenrannassa 2.11. 

Kokouksessa päätettiin mm.
- EKLU:n strategiaehdotuksen sisältö, joka esitellään syyskokouksessa
- EKLU:n toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys v. 2011
- EKLU:n syyskokouksessa palkittavat; 16 urheilijaa, kaksi viestijoukkuetta, viisi valmentajaa, 10 seuratoimijaa, Vuoden Seurajohtaja, Vuoden liikuttaja, Vuoden maakunnallinen matkailuteko urheilussa sekä Etelä-Karjalan ehdokasseura Pohjola-palkinnon saajaksi
- uusista hankeideoista
- hyväksyttiin Joutseno Boxing Club ry EKLU:n jäseneksi. 

Lisäksi esitettiin raportit mm.
- eri toimialojen toiminnasta
- menneistä ja tulevista tapahtumista
- Lumilyhtyarpajaisten maakunnallisesta tilanteesta
- seurojen vuosijuhlista
- EKLU:n taloudesta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EKLU:n hallitus piti toimintavuoden viidennen kokouksen Lappeenrannassa 30.9.

Kokouksessa päätettiin mm.:
- julistaa stipendit haettaviksi nuorille urheilijoille, valmentajille, ohjaajille ja seuratoimijoille,
- EKLU:n v. 2011 toimintalinjoista,
- EKLU:n strategian jatkotyöstöstä,
- ansiomerkkien myöntämisestä seurojen hakemusten perusteella,
- muistaa juhlivia seuroja,
- EKLU:n syyskokouksen oheisohjelmasta; palkitsemiset, Valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän (VOK) esittely. 

Lisäksi esitettiin raportit mm:
- eri toimialojen toiminnasta,
- käynnissä olevista hankkeista,
- Opetus- ja kulttuuriministeriön ja SLU:n järjestämien järjestöpäivien sisällöstä,
- 1.9.2010 muuttuneesta yhdistyslaista, josta järjestetään seuroille koulutustilaisuus talvella,
- EKLU:n taloudesta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EKLU:n hallitus kokoontui 31.8. Lappeenrannassa. 

Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:
- annettiin toimistohenkilöstölle tehtäväksi jatkaa EKLU:n strategian työstöä,
- valtuutettiin toimihenkilöt valmistelemaan v. 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaa,
- myönnettiin EKLU:n ansiomerkkejä Uukuniemen Urheilijoiden aktiiveille,
- hyväksyttiin KoPa Juniorit ry Lemiltä EKLU:n uudeksi jäseneksi,
- kutsuttiin Petri Ruotsalainen EKLU:n ehdollepanotoimikunnan jäseneksi estyneen henkilön tilalle,
- hakea maksatusta Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä -hankkeelle ajalta 1.1.-30.6.2010
- pitää EKLU:n syyskokous Lappeenrannassa torstaina 25.11. 

Lisäksi esitettiin raportit mm:
- EKLU:n taloudesta,
- kesän tapahtumista: Naisten Vuoksi, Hippulat vinkumaan,
- käynnissä olevista hankkeista,
- SLU:n ja Nuoren Suomen johtajavaihdoksista,
- Pohjola-palkinnon hakuprosessin aikataulusta. 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 30.9.    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EKLU:n hallitus piti kokouksen  Lappeenrannassa 8.6., jossa päätettiin mm:

- hakea Kylät liikkeelle -hankkeelle rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta,
- hakea jatkoaikaa Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä -hankkeelle,
- nimetä työryhmä valmistelemaan jo käynnissä olevaa EKLU:n strategiatyötä. 

Lisäksi esitettiin raportit mm.
- SLU:n kevätkokouksesta,
- kuntien liikuntaviranhaltijoiden tapaamisesta,
- käynnissä olevista hankkeista,
- EKLU:n järjestämien tapahtumien valmisteluista; leirit, Naisten Vuoksi, Hippo-kisojen järjestelyt. 

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 31.8.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EKLU:n HALLITUKSEN KOKOUS pidettiin 17.4. Imatralla

Kokouksessa päätettiin mm:
- jakaa eteläkarjalaisille seuroille myönnettävät seuratuet EKLU:n kevätkokouksessa Lappeenrannassa 25.5.,
- palkita ansioituneita toimijoita kevätkokouksessa, 
- ehdottaa EKLU:n kevätkokoukselle, että se nimeää työryhmän valmistelemaan tulevassa syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja,
- osallistua Simpeleen Vesa ry:n 100-vuotisjuhlaan ja palkita seura EKLU:n koulutusapurahalla,
- myöntää ero Imatran Selkäyhdistys Selkkis ry:lle EKLU:n jäsenyydestä,
- osallistua SLU:n kevätkokoukseen 6.5.Lisäksi merkittiin tiedoksi lukuisia asioita, mm. käynnissä olevista hankkeista. 

Ennen kokousta hallitus ja henkilökunta työsti EKLU:n strategiaa kahden päivän ajan, joka on tavoitteena saada esityskuntoon syyskokoukseen. 

Seuraavan kerran EKLU:n hallitus kokoontuu 8.6. Lappeenrannassa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EKLU:n hallitus piti vuoden avauskokouksen Lappeenrannassa 17.2.
Ennen kokousta aloitettiin EKLU:n strategiatyö SLU:n koulutuksen johtaja Juha Heikkalan johdolla. 

Kokouksessa päätettiin mm:
- hyväksyä esitys v. 2009 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- ehdokkaat alueelliseen liikuntaneuvostoon
- hakea maksatusta Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä -hankkeelle
- jatkaa valmisteluja Länsi-Saimaan alueella toteutettavasta liikuntahankkeesta
- pitää EKLU:n kevätkokous 25.5., missä palkitaan eteläkarjalaiset seuratukea saavat seurat
- hyväksyä kaksi uutta jäsenjärjestöä: Joutsenon Kataja ja Vuoksen Uimaseura. 

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 17.4.