EKLU 20 v.

EKLU 20 VUOTTA, TOIMINTAKATSAUS                                       TOUKOKUU 2018

Reijo Rinkinen

 

YLEISTÄ

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, EKLU, perustettiin 12.10.1998 Lappeenrannassa Hotelli Lappeessa pidetyssä kokouksessa. Sen edeltäjänä toiminut Kaakkois-Suomen Liikunta ry (KaSLi) oli kolmen maakunnan kokoinen aluejärjestö, mikä oli seurausta Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n v. 1993 perustamisesta ja koko valtakunnassa tapahtuneen alueellisen järjestökentän uudelleen organisoinnista. Tällöin Suomeen perustettiin kahdeksan SLU:n jäseniksi liittynyttä alueorganisaatiota, mutta tyytymättömyys lähes joka puolella maata aiheutti sen, että näitä alueita alettiin pilkkoa takaisin maakuntien kokoisiksi järjestöiksi, missä liikunta- ja urheiluseuratkin voivat olla jäseniä – toisin kuin kahdeksalla vuonna 1994 aloittaneella alueella.

Kaakkois-Suomessa alueen jakaminen tehtiin perusteellisten valmistelujen seurauksena kaikkein viimeisenä, jonka jälkeen alueita oli 15, mikä on alueiden määrä myös vuonna 2018.

 

EKLU:uun liittyi sen perustamiskokouksessa 59 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi sittemmin EKLU:n puheenjohtajana 10 vuotta toiminut Kalevi Ikonen. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kokous valitsi Lappeen Riennon Jarmo Punkkisen.

EKLU:n rinnalla toimi aluksi vielä myös vanha piirijärjestö, SVUL:n Etelä-Karjalan piiri ry, joka lopetti toiminnan vuonna 2008.

 

VUOSI 1999

EKLU:n ensimmäinen vuosi oli toiminnan käynnistämisen aikaa. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli jo 91, eli lähes kaikki merkittävimmät liikunta- ja urheiluseurat olivat jo halunneet liittyä uuteen maakunnalliseen yhteisöön.    

Tärkeimpiä toiminnallisia painopistealueita olivat lasten ja nuorten kasvua tukevan liikunnan edistäminen, aikuisten terveys- ja harrasteliikunnan edistäminen sekä seuratoiminnan tukeminen. Nämä toiminnan sektorit olivat luonnollisesti yhdenmukaisia muiden alueiden kanssa ja täyttivät myös Opetusministeriön vaatimukset.

Suurimmat ensimmäisen toimintavuoden tapahtumat olivat Naisten Vuoksi (1 600 osallistujaa), Nuori Suomi kesäleiri (415) ja talvileiri (314).

EKLU:n toteuttamia projekteja olivat KaSLi:n perintönä Työtä ja elämänlaatua liikunnasta, sekä Suvaitsevaisuus.

 

EKLU sai valtionapukelpoisuuden toimintavuoden aikana. KaSLin hallitus päätti syksyllä 1988 jakaa sen aiemmin saaman toiminta-avustuspotin uusille alueille siten, että EKLU:n osuus oli 29,5 %, Kymenlaakson Liikunnan 35 % ja Etelä-Savon Liikunnan 35,5 %.

 

Perustamiskokouksessa valitun hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Punkkinen (LR), varapuheenjohtajina Tapani Kaapro (E-K Sydänpiiri) sekä Jorma Flang (TUL:n Saimaan piiri) ja jäseninä Ari Ruohio (JoKu), Osmo Metsälä (E-K Urh.ratsastajat), Irma Hujanen (ILSe), Matti Niemi (SiU), Ulla Kekoniemi (LrH) ja Reijo Paajanen (SaiPa). Punkkinen siirtyi syksyllä hiihdon päävalmentajaksi Sloveniaan ja puheenjohtajan tehtäviä siitä alkaen hoiti käytännössä Tapani Kaapro.

 

KaSLi:n henkilökunnasta vanhoina työntekijöinä EKLU:uun siirtyivät toimistosihteeri Irja Jantunen sekä kenttäpäällikkö Reijo Rinkinen. Ulla Heino siirtyi EKLU:uun SVUL:n E-K piiristä, työllisyysprojektin päällikkönä toimi Matti Mansikka 1.1.-31.3. ja Sakari Pusenius aloitti nuoriso- ja koulutuspäällikkönä 1.5.

 

VUOSI 2000

Toinen vuosi oli toiminnan vakiinnuttamisen sekä kehittämisen aikaa. Jäsenjärjestöjen määrä oli vuoden lopussa 99. Toiminnan painopisteet olivat entiset; lapset, aikuiset, seurat sekä kilpaurheilu.

 

Naisten Vuokseen osallistui 1 400 naista, kesäleirille 457 ja talvileirille 236 lasta ja nuorta.

Varsinaisen toiminnan lisäksi EKLU:n toteuttamia projekteja olivat alueiden yhteinen seuroille suunnattu Uutta Voimaa paikallistasolle –hanke, kunnallisvaaleihin liittynyt Operaatio Liikutus sekä maakunnan pohjoisosassa toteutettu Liikunnasta Terveyttä.

 

EKLU:n puheenjohtaja Jarmo Punkkinen pystyi ulkomailla työskentelynsä johdosta hoitamaan tehtäväänsä vain osittain ja häntä tuurasi Tapani Kaapro. Uusina hallituksen jäseninä toimivat Erkki Nevalainen (RR) ja Tytti Ala-Lähde (E-K Liikunnanopettajat), jotka valittiin Ulla Kekoniemen ja Reijo Paajasen tilalle.

 

EKLU:n toimisto sijaitsi edelleen Imatran urheilutalolla kaupungin omistamissa tiloissa.

Henkilökuntaa koko vuoden ajan EKLU:lla oli neljä: Irja Jantunen, Ulla Heino, Sakari Pusenius ja Reijo Rinkinen. 

 

VUOSI 2001

Kolmas EKLU:n toimintavuosi oli siihen mennessä työntäyteisin, vilkkain ja tuloksellisin. Eri koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 1 200 henkilöä. Erityisen suuren suosion saivat EKLU:n aloittamat ja toteuttamat järjestyksenvalvojakurssit, joita oli yhteensä 13 ja niissä osallistujia kaikkiaan 377. EKLU koulutti kuuden vuoden aikana kaikkiaan 1552 Järjestyksenvalvojaa.

Leirit olivat edelleen suosittuja: talvileirille osallistui 566 lasta ja nuorta ja kesäleirille 348 lasta. Naisten Vuokselle osallistui 1 500 naista.

 

Toiminnalliset painopistealueet olivat seuratoiminnan vahvistaminen, lapsi- ja nuorisoliikunnan edistäminen, terveys- ja harrasteliikunnan lisääminen sekä kilpaurheilun tukeminen, missä muun muassa valmentajaklubin toiminta oli edelleen vilkasta.

Toteutettuja hankkeita olivat Liikunnasta terveyttä, koulujen kerhotoimintahanke, yleisseurojen kehittämishanke sekä amerikkalaisen jalkapalloseurojen kehittämishanke.

Onnistuneen toiminnan ansiosta myös taloudellisesti vuosi oli EKLU:n paras.

 

Syyskokouksessa oli ilo jakaa EKLU:n historian ensimmäiset stipendit seitsemälle nuorelle urheilijalle ja viidelle seuralle, kaikkiaan 13 500 mk. Valtaosan stipendeistä rahoitti Etelä-Karjalan Urheilun Tuki ry ja loput EKLU. Tästä tulikin perinne, joka on jatkunut ja laajentunut.

Myös jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ollen vuoden lopussa jo 115.

 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tapani Kaapro ja uusia jäseniä olivat Terho Tiainen (JoKu) sekä Jorma Pennanen (E-K Yleisurheilu), jotka korvasivat Jarmo Punkkisen ja Ari Ruohion.

 

VUOSI 2002

Jäsenmäärä jatkoi edelleen kasvuaan ja se oli vuoden lopussa 121.

Toiminnan ensi sijaisia painopistealueita olivat lasten ja nuorten liikuntaolosuhteiden edistäminen sekä terveys- ja harrasteliikuntamahdollisuuksien kehittäminen.

 

EKLU:n kumppaneita valtakunnan tasolla olivat vanhat tutut, eli Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU), Nuori Suomi ry, Suomen Kuntourheiluliitto ry, Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelma sekä Etelä-Suomen lääni.

Terveysliikunnan sektorille EKLU palkkasi uuden työntekijän, kun Mikko Ikävalko aloitti tehtävässä 1.5. kasvattaen näin toimihenkilöiden määrän viiteen.

 

Talvileirin osallistujamäärä oli 380 ja kesäleirillä oli 614 lasta ja nuorta. Naisten Vuoksella oli 1 300 naista.

Syyskokouksessa palkittiin 15 nuorta menestynyttä urheilijaa ja kuusi valmentajaa.

Hankkeita vuoden aikana oli kaksi: Yleisseurojen kehittäminen ja Liikunnasta terveyttä.

 

Tapani Kaapro jatkoi hallituksen johdossa. Uudeksi varapuheenjohtajaksi nousi Jorma Flangin rinnalle Irma Hujanen täyttäen Matti Niemen paikan. Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Mika Turunen (LrNMKY).

 

VUOSI 2003

Jäsenmäärä kasvoi edelleen ollen vuoden lopussa jo 127.

Yhteistyö kuntien kanssa lisääntyi merkittävästi, josta lasten ja nuorten osalta esimerkkeinä mm. liikunnallisten iltapäiväkerhojen toimintakartoituksen teko sekä koulutuksen järjestäminen, EKLU:n koordinoimana toteutetut monipuoliset liikuntakerhot Imatralla, Lappeenrannan seudun päiväkotien liikuntavastaavahanke sekä liikuntaleikkikoulu Imatralla.

Aikuisten terveysliikunnan sektorilla vuosi oli ennätyksellisen vireä erilaisten koulutusten, tapahtumien sekä kampanjoiden muodossa.

 

Hankkeita olivat Yleisseurojen kehittäminen, SLU:n käynnistämä Hyvä Seura sekä Suvaitsevaisuus.

 

Talvileirille osallistui 299 ja kesäleirille 391 lasta ja nuorta, Naisten Vuoksen lenkin kiersi 1 100 naista.

Syyskokouksessa palkittiin 18 nuorta urheilijaa, kahdeksan joukkuetta sekä seitsemän valmentajaa.

Hallitus sekä henkilökunta toimivat edellisen vuoden kokoonpanoilla.

Kouluttajina sekä eri työ- ja asiantuntijaryhmissä toimi kaikkiaan yli 50 henkilöä.

 

VUOSI 2004

EKLU:n jäsenmäärä pieneni ensimmäisen kerran, kun kolmen seuran toiminta loppui niiden yhdistyttyä muihin ja kaksi uutta seuraa hyväksyttiin jäseneksi.

Erityisen vilkas tämä vuosi oli terveysliikunnan saralla: EKLU järjesti valtakunnallisen työpaikkaliikunnan talvifestivaalin Lappeenrannan ympäristössä, valtakunnallinen Hyvä Verkko –hanke kohdistettiin kärkikuntien retkeilyreittien markkinointiin ja tapahtumien järjestämiseen, Matkalla maaliin –hanke tuotti yli 30 maratonaiheista radio-ohjelmaa Etelä-Karjalan radiossa ja Imatralla järjestetty juoksukoulu ylitti osallistujatavoitteen reilusti. Myös syksyllä toteutettu Liikkujan viikko keräsi runsaan osallistujajoukon. Naisten Vuoksella oli 1 200 naista Vuoksea kiertämässä.

 

Seuratoiminnan saralla Hyvä Seura –hanke jatkui, koulutuksiin osallistui iso joukko seuraväkeä ja leirit vetivät edelleen hyvin, talvileiri 278 ja kesäleiri 340 lasta ja nuorta.  

 

Syyskokouksessa palkittiin 15 nuorta urheilijaa, kaksi joukkuetta, 10 valmentajaa, neljä ohjaajaa ja ensimmäisen kerran Vuoden liikuttajakunta, joksi valittiin Joutseno.

Tapani Kaaproa muistettiin kokouksessa hänen jäätyä pois EKLU:n johdosta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Ikonen.

 

VUOSI 2005

Vuoden yksi näkyvimpiä ja myös kuulluimpia tapahtumia – kiitos Etelä-Karjalan radion - oli Uukuniemeltä Lappeenrantaan järjestetty Suuri maakuntavaellus.

Lisäksi laaja-alainen koulutus- ja kurssitoiminta, valtakunnalliset EKLU:n järjestämät nuorisopäivät Imatralla, Nuori Suomi –leirit talvella (277 osallistujaa) sekä kesällä (230), Naisten Vuoksi (1 100).

Jäsenmäärä pysyi edellisen vuoden tasolla.

 

Toimintavuoden kohokohtia ns. perustoiminnan rinnalla olivat mm. maakunnan päiväkotien liikuntahanke jota Etelä-Karjalan liitto tuki taloudellisesti, EKLU:n Sydänliitolta saatu kunniamaininta sydänterveyden edistämistyöstä ja ensimmäisen kerran Tapani Kaapron idea Vuoden Seurajohtajapalkinnosta. Sen sai LUM:n Pentti Viskari ja perinne jatkuu edelleen. EKLU:n ehdottama Imatran Urheilijat sai valtakunnallisen tunnustuksen Hyvä Seura –risteilyllä.

 

Syyskokouksessa palkittiin Viskarin lisäksi 10 nuorta urheilijaa, neljä joukkuetta, 10 valmentajaa, kaksi seuraa sekä Vuoden liikuttajakuntana Parikkala.

EKLU:n jäsenyhdistysten määrä pysyi ennallaan.

 

Uusina henkilöinä hallituksessa toimivat 10 vuoden puheenjohtajakauden aloittanut Kalevi Ikonen (LUM), varapuheenjohtaja Marja Talikka (NST) sekä Kaisu Laasonen (E-K Sydänpiiri).

EKLU:n henkilökunta täydentyi Milla Ranta-Lumbergilla, joka aloitti päivähoidon liikunnan kehittäjänä 1.10.

 

VUOSI 2006

EKLU:n kahdeksas toimintavuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Eri tilaisuudet ja tapahtumat vetivät hyvin väkeä ja toteutetut hankkeet toivat uusia toimintatapoja, kumppaneita ja henkilöitä mukaan.

 

Päivähoidon liikunnan kehittämishanke ylitti sille asetetut tavoitteet kirkkaasti ja uusina hankkeina käynnistyivät maakunnan pohjoisissa kunnissa Liikuntaa kaikille sekä länsipuolella Retkeilyreitit tutuiksi.

Täysin uusi ja jatkossa kovasti kehittynyt toiminta, oli syksyllä Imatralla käynnistynyt urheilijakoulutus, joka myöhempinä vuosina on laajentunut maakunnalliseksi urheiluakatemiatoiminnaksi.

Myös Hyvä Seura –hanke jatkui edelleen uusin toimenpitein.

 

Talvileirillä oli 220 lasta, kesäleirillä 200 ja Naisten Vuoksella 1000 osallistujaa.

 

EKLU palkitsi syyskokouksessa 21 nuorta urheilijaa, viisi joukkuetta, seitsemän valmentajaa ja kaksi seuraa.

Vuoden seurajohtajatittelin sai Savitaipaleen Naisvoimistelijoiden Rauni Inkinen ja Vuoden liikuttajana palkittiin YLE Etelä-Karjalan radio.

Alueellinen terveysteko –tunnustus myönnettiin EKLU:lle kiitokseksi aktiivisesta terveyttä edistävästä liikuntatoiminnasta.

 

Uusia hallituksen jäseniä olivat Pauli Mölsä (RR) ja Kari Pulli (Veiterä).

Henkilökunnassa tapahtui muutoksia, kun Irja Jantusen jäätyä eläkkeelle hänen tehtäviä jatkoi Ulla Pakarinen (ent. Heino) jonka tilalle tuli kesäkuusta alkaen Niina Lindblad, sekä Mikko Ikävalkon jäätyä elokuussa virkavapaalle hänet korvasi Matti Sutela.

 

VUOSI 2007

Vuosi on seurojen kannalta tärkeä siinä mielessä, että EKLU palkkasi Opetusministeriön osittaisella tuella ja muiden alueiden tapaan päätoimisen seurakehittäjän auttamaan seuroja niiden arjessa. Se ratkaisu on osoittautunut oikeaksi ja seurat ovat oppineet hyödyntämään siitä lähtien seurakehittäjänä toimineen Sakari Puseniuksen palveluja koko ajan paremmin. Seurakehittäjien rooli on kasvanut myös valtakunnallisesti ja heidän avulla yhteistyö eri tahojen, erityisesti lajiliittojen kanssa on lisääntynyt.

 

Valtakunnallinen Lasten ja nuorten liikuntaohjelma käynnistyi työllistäen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjää ja siinä tulokset heti ensimmäisenä vuonna olivat erinomaiset.

Liikuntaa kaikille, retkeilyreitit tutuksi sekä urheilijakoulutus jatkuivat ja kehittyivät edellisestä vuodesta.

 

Talvileiriläisten määrä oli 191, kesäleirillä 204 lasta ja Naisten Vuoksella 1 000 naista.

EKLU:n jäsenjärjestöjen määrä oli 130.

 

Yksittäisestä tapahtumasta voidaan mainita Lappeenrannassa tammikuussa järjestetty Suurhalli Etelä-Karjalaan –tilaisuus, joka keräsi ison osallistujajoukon ja käynnisti koko vuoden jatkuneen vilkkaan keskustelun mediassa.

Eduskuntavaaleihin liittyen EKLU ja muut liikunnan aluejärjestöt osallistuivat eri toimenpitein, mm. ehdokkaita tapaamalla, materiaalia välittämällä ja liikuntateemaa esille nostaen.

 

Syyskokouksessa palkittiin seitsemän urheilijaa, kolme ohjaajaa/valmentajaa, 11 seura-aktiivia ja kahdeksan seuraa.  Vuoden seurajohtajaksi valittiin Antti Kanerva SK Vuoksi, Vuoden liikuttajaksi Voisalmen päiväkoti ja Vuoden matkailuteoksi LUM / Kalevan kisat.

 

Hallituksessa uutena toimijana oli Osmo Hulkkonen (E-Karjalan Yleisurheilu), henkilökunnassa ei tapahtunut muutoksia.

 

VUOSI 2008

Kymmenennen vuoden teema - EKLU hyvässä seurassa - korostui kaikessa toiminnassa koko juhlavuoden ajan. Se huipentui marraskuussa julkaistuun juhlalehteen ja seminaariin Lappeenrannassa. Seminaari keräsi 75 osallistujaa ja asiantuntijoina tilaisuudessa esiintyivät mm. yhteysjohtaja Juha Viertola SLU, valmentaja Veikko Sinisalo sekä Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää.

 

Seminaarin jälkeen pidetyssä syyskokouksessa palkittiin peräti 26 nuorta urheilijaa, seitsemän ohjaajaa ja kolme valmentajaa. Vuoden seurajohtajaksi nimettiin Tuula Kaulio Raja-Karjalan Suunnistajat, Vuoden liikuttajana Ruokolahden KKI-toimikunnan puheenjohtaja Harri Tonder, Vuoden matkailutekopalkinnon sai Imatran Moottorikerho ja lisäksi palkittiin 15 urheiluseuraa, jotka olivat aktiivisesti mukana EKLU:n toteuttamassa ja Etelä-Karjalan Osuuspankkien tukemassa koulukiertueessa.

 

Talvileirillä oli osallistujia 311, kesäleirillä 236 ja Naisten Vuoksen lenkillä 780 naista.

SuomiMies –rekkakiertue jalkautui ensimmäisen kerran maakuntaan ja saikin yli 500 miestä käymään InBody –kuntotestissä. Tapahtuma järjestettiin Lappeenrannassa yhteistyössä kaupungin, yhdistysten ja yritysten sekä KKI-ohjelman kanssa.

Eräs vuoden onnistumisista oli Osuuspankkien tuella toteutettu ja runsaasti myönteistä palautetta saanut koulukiertue, missä liikutimme noin 8 000 alakoululaista 30:ssä eri tilaisuudessa.

 

Toimintavuoden aikana toteutettuja suurimpia hankkeita olivat Etelä-Karjalan liiton ja kuntien tukema urheilijakoulutus, OKM:n rahoittamat lasten ja nuorten liikuntaohjelma, Hyvä Seura sekä KKI.

 

Henkilökunnassa tapahtui muutoksia, kun Milla Ranta jäi virkavapaalle ja hänen tilalle tuli lasten liikunnan kehittäjäksi 1.8. alkaen Suvi Haapakoski. Mikko Ikävalko puolestaan palasi EKLU:uun entiseen työhön terveysliikunnan kehittäjäksi Matti Sutelan tilalle 1.7.  

 

VUOSI 2009

Järjestön 11. toimintavuosi oli edelleen työntäyteinen ja paljon uusia toimenpiteitä tehtiin.

Uutena hankkeena käynnistyi Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin rahoittama Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä. Myös maakunnallinen Osuuspankin tukema testikiertue oli onnistunut tapahtumaketju. Urheilijakoulutus, lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä KKI jatkuivat osin entisin mutta myös uusin toimenpitein.

 

Etelä-Karjala oli näkyvästi esillä valtakunnallisessa urheilugaalassa, kun SK Vuoksi palkittiin Vuoden Urheiluseurana – se oli siis vuoden paras seura!

Seurajohtajatitteli meni tällä kertaa Lappeenrannan Naisvoimistelijoiden puheenjohtaja Kati Haapsaarelle, Vuoden Liikuttajaksi valittiin Lyytikkälän hiihtomaan perustaja ja ylläpitäjä Jorma Lyytikäinen.

Maakunnallisena Matkailutekona EKLU huomioi Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piirin, jonka vuosittain järjestämä Saimaa –turnaus kerää ison joukon nuoria jalkapalloilijan alkuja maakuntaan täyttäen kentät ja hotellit ääriään myöten.

Nuoria urheilijoita palkittiin stipendeillä kaikkiaan 27 ja lisäksi seitsemää valmentajaa ja kolmea ohjaajaa huomioitiin syyskokouksen yhteydessä.

 

Uusina hallituksen jäseniksi Osmo Hulkkosen ja Terho Tiaisen tilalle tulivat Veijo Vainikka ja Petri Krohns.

 

Lasse Heiskanen – salibandyn Saksan mestari – aloitti EKLU:ssa lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä 1.8.

 

Talvileirille osallistui 261 henkilöä ja kesäleirille 246 lasta ja nuorta. Hyvän olon juoksukoulut liikuttivat kolmella paikkakunnalla 130 henkilöä. Naisten Vuoksi sai 840 naista Vuoksen lenkille ja oheisohjelmiin.

 

VUOSI 2010

Normaalien toimintojen lisäksi tämän vuoden aikana valmisteltiin EKLU:n strategia vuosille 2011-15 hallituksen ja henkilöstön toimesta, järjestettiin aluejohdon neuvottelupäivät Lappeenrannassa missä teimme Etelä-Karjalaan tunnetuksi SLU:n ja alueiden johdolle, toteutettiin ulkoministeriön rahoittamana Potkua pietarilaisille – osaamista Etelä-Karjalaan –hanke sekä aloitettiin uudistetun valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) markkinointi ja järjestäminen seuravalmentajille.

 

Maakunnallinen yhteistyö eri tahojen kanssa tiivistyi ja lisääntyi entisestään, yhtenä todisteena siitä oli EKLU:n vahva osallistuminen ja panos Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian valmisteluun.

Imatran kaupunki palkitsi EKLU:n Vuoden liikuttajana omassa palkitsemisjuhlassaan kiitoksena EKLU:n tekemästä työstä liikunnan ja urheilun eteen.

 

Hallituspaikoista päästiin syyskokouksessa äänestämään ja kolme uutta henkilöä valittiin hallitukseen: Jyry Loukiainen, Jari Hirvirinne sekä Minna Pellinen.

Kokouksen yhteydessä palkittiin 16 nuorta urheilijaa, kaksi joukkuetta, viisi valmentajaa ja yhdeksän seuratoimijaa. Vuoden seurajohtajaksi valittiin Kari Ahonen (Imatran Urheilijat), liikuttajaksi Markku Timonen Lappeenrannasta ja vuoden matkailuteoksi SK Vuoksen järjestämä FIN5 –tapahtuma.

 

Leiriläisten määrä nousi edellisvuosista, sillä talvileirille osallistui 389 lasta ja nuorta ja kesäleirille 324 innokasta leiriläistä. Naisten Vuoksi –tapahtumaan osallistui 600 naista.

 

VUOSI 2011

EKLU:n teemana oli yhteistyö, jota nostettiin esille ja sen tärkeyttä korostettiin kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa. Puheenjohtaja Kalevi Ikonen kirjoitti toimintakertomuksessa mm., että yhteistyökykyiset ja –haluiset seurat tulevat voittamaan.

Seurakehittäjän toiminnassa yhteistyöteemaa korostettiin lajiliitto-, seura- ja kuntatasolla.

Hannu Myllärinen ja Kimmo Lakka olivat uusia toimijoita EKLU:n hallituksessa, henkilökunta jatkoi entisellä kokoonpanolla.

 

Hankkeista Leader -rahoitteinen Kylät liikkeelle oli merkittävin uusi avaus entisten jo käynnissä olevien hankkeiden lisäksi.

 

Liikkuva koulu –hanke alkoi myös Etelä-Karjalassa ja heti alussa mukaan halusi ja pääsi Savitaipale, jonka tekemät toimenpiteet ovat olleet erinomaisia ja kunta onkin ollut vahvasti esimerkillään esillä ja palkittujen joukossa seuraavien vuosien aikana Timo Mikkolan ja kumppanien ansiosta. EKLU oli myös alusta alkaen aktiivinen ja levittänyt Liikkuva koulu –ilosanomaa muillekin kunnille erinomaisin tuloksin muihin maakuntiin verrattuna.

Liikuntaa kylille –hanke alkoi tammikuussa 2011 ja kesällä päättyi puolestaan Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä –hanke synnyttäen useita Hyvän olon juoksukouluja.

SuomiMies rekkakiertue oli jälleen ohjelmassa ja saavutti suuren suosion.

 

Talvileirin osallistujamäärä oli 361 ja kesäleirin 455 lasta, nuorta ja ohjaajaa. Kesäleirille osallistui yhdeksän erityistä tukea tarvitsevaa lasta ohjaajineen, mistä on tullut perinne. Naisten Vuoksi –tapahtumaa kokeiltiin samaan aikaan Imatra Big Band –festivaalien kanssa keskikesällä, mutta osallistujia oli vain 435.

 

Vuoden seurajohtajatittelin pokkasi Lauritsalan Visan Keijo Martikainen, liikuttajaksi valittiin Savitaipaleen Tennisseuran Esa Vaartaja ja maakunnallisen Pohjola-palkinnon sai Imatran Ketterä Juniorit. Nuoria urheilijoita palkittiin 11, valmentajia ja ohjaajia kahdeksan ja seuratoimijoita kuusi.

 

VUOSI 2012

Talvileirin osallistujamäärä oli 384, kesäleirin 447. Tiivistä yhteistyötä leireillä tehtiin Saimaan ammattikorkeakoulun, Tanhuvaaran urheiluopiston sekä Jaakkiman kristillisen opiston kanssa. Saimian ja Tanhuvaaran kanssa yhteistyö on jatkunut ja kehittynyt koko ajan.

Naisten Vuoksi –tapahtuman osallistujamäärä oli suurin moniin vuosiin, kun Vuoksen lenkin kiersi 781 naista.  

 

Tämän vuoden aikana alkoi Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelman valmistelu, kun rahoitus Etelä-Karjalan liitolta varmistui. Se on EKLU:n strategian ohella vahva selkänoja ja peruste myöhempien vuosien toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa niin EKLU:ssa sekä toivottavasti myös kunnissa. Ohjelmaa valmistelleen muutosryhmän asiantuntijana ja veturina toimi Anssi Juutilainen ja EKLU:sta vastuuhenkilönä oli seurakehittäjä Sakari Pusenius. Ryhmään kuului laaja joukko seurojen sekä EKLU:n henkilöstöä.

Kylät liikkeelle –hanke jatkui ja uutena avauksena käynnistyi kaksivuotinen Vinkkejä Virosta – elämyksiä Etelä-Karjalaan –hanke.

 

Merkittävä konkreettinen uusi toimintamuoto oli yhteistyömallin luomisen aloittaminen Imatran kaupungin kanssa. Se on myöhemmin johtanut mm. seurafoorumien aloittamiseen monissa muissakin kunnissa EKLU:n aloitteesta ja Imatran osalta EKLU on päässyt auditoimaan seuroja niiden kaupungilta anomien toiminta-avustusten valmisteluihin liittyen.

 

Päätös maakunnallisen urheiluakatemiatoiminnan käynnistämisestä ja sen rahoituksesta saatiin vuoden lopulla, kun Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä luottivat EKLU:uun ja valtuuttivat sen hoitamaan akatemiatoiminnan koordinoinnin.

 

Syyskokouksen yhteydessä palkittiin 14 nuorta urheilijaa, neljä valmentajaa, neljä ohjaajaa, yhdeksän seuratoimijaa, vuoden liikuttajana Raja-Karjalan Suunnistajat sekä vuoden seurajohtajana Maija Vattulainen Lappeenrannan Judoseura Kamizasta.

Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Sari Jäppinen, Jari Hellman ja Kari Schemeikka.

 

VUOSI 2013

EKLU:n toiminnalliset painopistealueet olivat edelleen OKM:n kriteereiden mukaiset, eli lasten ja nuorten liikunta, aikuisten terveyttä edistävä liikunta sekä seuratoiminta. Lasten ja nuorten eri tapahtumissa oli yhteensä 3279 henkilöä, aikuisliikunnan sektorilla 2752 osallistujaa, seuratoiminnan tilaisuuksissa 614 henkilöä ja ensimmäisenä maakunnallisen urheiluakatemian toimintavuonna sen piirissä oli 210 nuorta urheilijaa 23:sta lajista.

 

Edellä mainittuja toimintasektoreita tukivat Liikkuva koulu –ohjelman aktiivinen edistäminen maakunnassa, liikunta- ja urheiluohjelman valmistelu yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja kuntakierroksilla tavattujen paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeista Kylät liikkeelle päättyi syksyllä ja sen viimeisen toimintavuoden merkittävimpiä tuloksia olivat yhdessä urheiluseurojen kanssa järjestetyt juoksukoulut. Vinkkejä Virosta jatkui koko vuoden. Sen tuloksena tehtiin laajamittainen kartoitus retkeily-, pyörä- sekä melontareittien tilasta. Hanke toi myös runsaasti uusia kontakteja ja lisäsi täten yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

KKI-toiminnassa näkyvin operaatio oli nelipäiväinen SuomiMies –rekkakiertue Luumäellä, Lappeenrannassa, Imatralla ja Parikkalassa.

 

Naisten Vuoksen osallistujamäärä oli 759, talvileirin 428 ja kesäleirin 447.

Uutena hallituksen jäsenenä toimi Jerkko Mäkelä, henkilökunta täydentyi 1.2., kun urheiluakatemian maakunnallisena koordinaattorina aloitti Elina Sinisalo.

 

VUOSI 2014

Vuoden yksi kohokohta oli heti tammikuussa, kun EKLU järjesti ensimmäisen kerran Etelä-Karjalan urheilugaalan, joka saikin heti suuren suosion. Eteläkarjalaiset Urheilutoimittajat ry oli alusta alkaen EKLU:n kumppanina mukana gaalassa. Gaalassa palkittiin urheilijoita, valmentajia, seura-aktiiveja, seuroja sekä liikuttajia kaikista kunnista. Yksi arvostetuimmista palkintoluokista oli valtakunnallisen gaalan tapaan Elämänurapalkinto, jonka huomionosoituksen sai Marja-Liisa Kirvesniemi. Gaalan juontajina toimivat Inka Henelius ja Reijo Rinkinen, jotka ovat juontaneet myös 2015-2018 gaalat.

 

Talvileirille osallistui 340 lasta ja nuorta ja kesäleirille 400 lasta. Kesäleirillä toteutettiin lapsi-aikuinen –leiri yhteistyössä Jaakkiman opiston kanssa.

Leirien lisäksi lasten ja nuorten sektorilla painottui Liikkuva koulu –toiminta. EKLU:n järjestämiin lasten liikunnan koulutuksiin osallistui 940 henkilöä, mentori-tapaamisia oli 23, joissa tavattiin 50 koulua ja 100 opettajaa. Muihin EKLU:n järjestämiin lasten ja nuorten tapahtumiin osallistui 3140 henkilöä.

Urheiluakatemiassa aloitti 62 uutta urheilijaa ja entisiä jatkajia oli 143, joten kaikkiaan siinä toiminnassa oli mukana yli 200 nuorta.

 

Vinkkejä Virosta –hanke jatkui syksyyn saakka sisältäen retkeilyreittien kartoitusta.

Työyhteisöliikunnan kehittämistyö jatkui ja kehonkoostumusmittauksia tehtiin edelleen runsaasti. EKLU palkittiin yhdessä muiden alueiden kanssa KKI-ohjelman 20-vuotisjuhlan yhteydessä pitkäjänteisestä työstä terveysliikunnan saralla.

Naisten Vuoksella oli mukana 711 naista.

 

Seuratoiminnan sektorilla liikunta- ja urheiluohjelman tekeminen jatkui, yhteistyö Imatran kaupungin kanssa tiivistyi ja Leader-rahoitteinen Uutta virtaa yhdistyksille –hanke toteutettiin maakunnan pohjoispäässä.

EKLU oli aktiivinen toimija ja kumppani Kaakkois-Suomessa käynnistetyssä alueellisen palvelukeskuksen kehittämistyössä.

 

EKLU:n puheenjohtajana 10 vuotta toiminut Kalevi Ikonen luovutti puheenjohtajan tehtävät vuoden lopussa Mari Routille. Ikonen on jatkanut seuraavat vuodet Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston varapuheenjohtajana ainoana eteläkarjalaisjäsenenä, mikä on ollut maakunnan liikuntapaikkarakentamisen ja sen saaman tuen kannalta erittäin ratkaisevaa.

Uusia hallituksen jäseniä olivat Eeva-Liisa Marttinen ja Maarit Hiltunen-Toura. Toimistosihteeri Niina Lindbladin hoitovapaata tuurasi Hanne Nousiainen.

 

VUOSI 2015

Vuoden toiminnallinen kärki oli Täydellisen liikuntakuukauden toteuttaminen Etelä-Karjalassa. Idea kokeiluun saatiin Mikkelistä, missä edellisvuonna toteutettiin vastaava projekti. Myös Valo ry:n kannustus ja apu olivat merkittävä tuki tämän toteutuksessa.

Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni eteläkarjalainen miettimään, miten he itse voisivat lisätä liikuntaa omassa elämässään ja löytämään uusia pysyviä liikuntatottumuksia.

Maakuntaliitolta sekä kaupungeilta saadun rahoituksen turvin tehtävään palkattiin osa-aikaiseksi hankevetäjäksi Hannu Myllärinen, joka työskenteli yhteistyössä EKLU:n muun henkilöstön kanssa kaikki toimialat ja ikäryhmät huomioiden.

Kunnat sekä lukuisat maakunnalliset ja paikalliset järjestöt olivat tärkeitä kumppaneita eri paikkakunnilla tehdyissä toimenpiteissä ja järjestetyissä tapahtumissa.

Avajaiset järjestettiin kaikissa kunnissa ja yhdessä Reserviläispiirin kanssa toteutetussa ”maaottelumarssi” kahdeksalla paikkakunnalla. Lisäksi paikallisia tapahtumia oli runsaasti saaden tiedotusvälineissä paljon positiivista liikuntaan ja liikkumiseen liittyvää julkisuutta. Kuukauden päätöstapahtuma oli Lappeenrannan Kimpisessä EKLU:n ja LUM:n järjestämät ensimmäiset Etelä-Karjalan kouluviestikarnevaalit, jossa juoksijoita oli 372 ja paikalla kaikkiaan n. 1700 henkilöä.

 

Lasten liikunnan sektorilla Liikkuva koulu –ohjelman edistäminen jatkui ja vuoden lopulla jo 45 perusasteen koulua, eli ¾ oli rekisteröitynyt liikkuvaksi kouluksi.

Liikuntaleirien osallistujamäärät olivat talvella 363 ja kesällä noin 400.

EKLU oli aktiivisesti mukana Vammaisurheiluliiton ja kahdeksan alueen yhteishankkeessa missä tavoitteena oli mm. leirien kehittäminen ja seutukunnallisen erityisliikuntaverkoston kokoaminen.

 

Seuratoiminnassa jatkui aktiivinen yhteydenpito seurojen kanssa. Seurakehittäjä teki 71 seurakeikkaa, joihin osallistui yli 350 henkilöä.

Urheiluakatemiatoiminta jatkui, uusia sen piiriin kuuluvia nuoria valittiin 79 kokonaismäärän ollessa edelleen yli 200.

 

Terveysliikunnassa loppuvuoden aikana valmisteltiin uutta liikuntaneuvontaan painottuvaa Terve Elämähanketta, josta tuli seuraavien vuosien merkittävä toimintamuoto.

Naisten Vuoksen osallistujamäärä oli 536.

 

Etelä-Karjalan urheilugaalassa palkittiin yhdeksän nuorta urheilijaa sekä iso joukko muita liikuttajia ja seuratoimijoita, heidän joukossa mm. Jokeri-palkinnon saanut yhdistetyn v. 1958 maailmanmestari Paavo Korhonen sekä taustavoimapalkinnolla huomioitu Antti O. Arponen, joka menehtyi vaikeaan sairauteen saman vuoden maaliskuussa.

Vuoden urheiluseurana palkittiin 100 vuotta täyttänyt Parikkalan Urheilijat ja seurajohtajana Saimaan Säilien Ilari Saarinen.

Joutsenon Kullervo palkittiin valtakunnallisessa gaalassa Vuoden 2014 urheiluseurana, mikä oli upea kiitos ja tunnustus sekä seuralle itselleen, mutta myös koko Etelä-Karjalalle.

 

EKLU:n uutena puheenjohtajana toimi Mari Routti, Maarit Hiltunen-Toura nousi varapuheenjohtajaksi ja uutena jäsenenä aloitti Heli Heimala.

 

VUOSI 2016

Toimintaa pyöritettiin entisen henkilöstön voimin. Hallituksessa oli uutena toimijana Timo Joronen.

 

Seurafoorumeita toteutettiin jo kuudessa kunnassa yhteistyössä kuntien kanssa. Seurakehittäjä teki 75 seurakäyntiä tavaten niissä yli 300 henkilöä.

Imatralla käynnistettiin EKLU:n koordinoimana yhteistyössä kahdeksan seuran kanssa monipuolinen liikuntakerhotoiminta 5-7 vuotiaille lapsille, mihin tukea saatiin Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:ltä.

 

Lasten liikunnassa painopisteenä oli lasten päivittäisen liikkumisen lisääminen koulupäivän aikana ja sen välittömässä yhteydessä. Toimenpiteitä olivat mm. liikkuva koulu –työn tukeminen, kerhotoiminnan lisääminen sekä liikuntaleirit.

Tapahtumia ja koulutuksia EKLU järjesti kaikkiaan 94 kappaletta, joihin osallistui 3589 henkilöä. Suurin yksittäinen tapahtuma oli kouluviestikarnevaalit, jossa oli 900 nuorta mukana.

 

Terveyttä edistävän liikunnan sektorilla sote -uudistusta jo valmisteltiin hyvässä yhteistyössä EKSOTEn ja muiden toimijoiden kanssa, sekä toisaalta tehtiin toimenpiteitä valtakunnallisen järjestökentän uudistumisen seurauksena myös seurojen suuntaan tavoitteena saada niitä yhä enemmän huomioimaan terveysliikunta omassa toiminnassaan.

Terve Elämä –hanke käynnistyi ja testaustoiminta lisääntyi, mm. kaikissa Etelä-Karjalan kuntien kutsunnoissa testattiin ikäluokasta 90 %, mikä on jatkunut myöhempinäkin vuosina. Tästä kiitos kuuluu Puolustusvoimille ja erityisesti sen Kaakkois-Suomen aluetoimistolle.   

 

Urheiluakatemia jatkui entisillä talousresursseilla. Sen piiriin kuului 250 nuorta urheilijaa pääpainon ollessa toisella asteella. Uutena avauksena valtakunnalliseen yläkouluakatemiaan lähti mukaan Kesämäen koulu Lappeenrannasta ja lisäksi urheilijan polkua rakennettiin yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

 

Urheilugaalassa palkittuja nuoria urheilijoita oli 11 ja heidän lisäksi iso joukko taustahenkilöitä ja seuroja huomioitiin, mm. Elämänura –palkinnon sai joutsenolainen liikuntaneuvos Jorma Räisänen ja Vuoden seurajohtajaksi nimettiin Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman.

 

VUOSI 2017

Suomi 100 juhlavuosi oli vahvasti EKLU:n toimintaan vaikuttava tekijä. Maakuntaliiton tukemana teimme suunnitelman, jonka tavoitteena oli karjalaisuuden esille nosto urheilussa sekä toisaalta saada ihmisiä liikkeelle.

Toimenpiteitä olivat mm. erilaiset haastekampanjat kouluilla ja työpaikoilla, säännölliset tsemppikirjeet eri tahoille, urheilijalegendojen nimeäminen gaalassa sekä juhlavuoden sisällyttäminen leireihin ja muihin tapahtumiin.

 

Seurakehittäjä jatkoi jalkautumista tehden vuoden aikana 69 seuravierailua tavaten niissä yli 250 henkilöä eri teemojen merkeissä. Seuratuen haku ja sen valmistelu työllistivät luonnollisesti edelleen runsaasti ja maakunnasta lähtikin jälleen useita hyviä hakemuksia ministeriöön.

Monipuolinen liikuntakerho pyöri yhdeksän seuran ollessa mukana EKLU:n hoitaessa koordinointia ja kehittämistä.

Syksyllä seurakehittäjä teki esiselvityksen urheiluseurojen työllistämiseen liittyvistä asioista, mitä rahoitti Etelä-Karjalan liitto. Vuonna 2018 alussa valmistelut laajenivat ja yhteistyössä Saimian ja Kymenlaakson Liikunnan kanssa valmisteltiin ESR-rahoitteinen hankehakemus.

 

Lasten liikunnan sektorilla toteutettiin Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin hanketta, jota OKM rahoittaa vuosina 2016-19.

Tapahtumia ja koulutuksia oli 77, joissa oli 4048 osallistujaa.

Talvileirillä oli 355 ja kesäleirillä 410 osallistujaa, kouluviestikarnevaaleilla Lappeenrannassa 800 innokasta nuorta.

EKLU oli osatoteuttajana Ikioma Ihana Imatra –hankkeessa tavoitteena saada syrjäytymisvaarassa olevia nuoria liikunnan pariin.

 

Aikuisliikunnassa Terve Elämä –hanke jatkui toista vuotta ja Länsi-Saimaan seutukunnalla vastaava hanke aloitti loppuvuonna, molemmat Leader-rahoituksen turvin.

Valmisteluvaiheessa oli koko vuoden ajan kansainvälinen liikuntamatkailuhanke, jossa mukana ovat Etelä-Savon ja Kymenlaakson Liikunta ja EKLU sekä Pietarin urheilukomitea.

Naisten Vuoksi –tapahtumaa sotki huono sää sekä lukuisat muut samanaikaiset tapahtumat ja osallistujia oli vain 401.

 

Urheiluakatemian piiriin kuului noin 220 urheilijaa, joista uusia oli 82.

Urheilijan polun rakentamista perusasteen yläkouluista korkea-asteelle jatkettiin valtakunnallisen mallin mukaisesti. Pääpaino on edelleen toisella asteella ja yläkouluissa.

Akatemian rahoitus pysyi ennallaan, mikä osaltaan rajoitti toiminnan kehittämistä ja laajentamista mutta vuoden 2018 osalta on parannusta odotettavissa.

 

Urheilugaala oli tälläkin kertaa loppuunmyyty ja palkittuja runsaasti. Vuoden seurajohtajana palkittiin PEPOn Pekka Valkeapää ja Elämänura –palkinnon sai lentopalloguru Martti Nenonen Imatralta.

Urheilijalegendoiksi nimettiin Paavo Korhonen JoKu, Väinö Markkanen YVA, Lalli Partinen SaiPa, Juhani Suutarinen ImH, Ilpo Kytösalmi IPV, Ossi Karttunen TaiTä, Hannu Siitonen PaU, Marja-Liisa Kirvesniemi SiU ja Arto Bryggare LUM. Heidän kuvansa löytyvät Imatran urheilutalon vitriinistä. Keitä lienevät seuraavat legendat?

 

Hallitukseen tuli uutena jäsenenä Tiina Ihalainen, toimintaa pyöritettiin entisen henkilökunnan voimin.

 

 

VUOSI 2018

Toimintavuosi on EKLU:n 20. ja sitä tullaan viettämään työn merkeissä.

Vuosi alkoi urheilugaalalla, joka oli jälleen loppuunmyyty, kun paikalla oli 255 henkilöä. Palkittujen määrä oli perinteisesti suuri; Esimerkiksi nuoria urheilijoita palkittiin 14, seura-aktiiveja 15 ja Vuoden liikuttajat kaikista kunnista. Elämänurasta tunnustus myönnettiin Imatran Jyskeen Taisto Kuivaselle, Vuoden seurajohtajaksi nimettiin Anne Kettunen Kusanku. Vuoden eteläkarjalaiseksi urheiluteoksi seurajohtajat äänestivät LUM:n Simo Lipsasen Suomen ennätyksen rikkomisen 3-loikassa.

 

Valtakunnallisista hankkeista Kunnossa Kaiken Ikää sekä Lisää liikettä jatkuvat. EKLU:n omista hankkeista liikuntaneuvontaan keskittyvät Terve elämä sekä Terve Länsi-Saimaa –hankkeet jatkuvat yhteistyössä EKSOTE:n kanssa.

Saimaan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Sykäys –hankkeen hakemus jätettiin helmikuussa ja päätöstä odotetaan kesällä. Tässä ESR-hankkeessa EKLU on osatoteuttajana yhdessä Kymenlaakson Liikunta ry:n sekä Työtaito ry:n kanssa ja sen tavoitteena on vahvistaa työnhakijoiden valmiuksia työllistymiseen mm. liikuntaseuroissa ja vahvistaa täten järjestöjen yhteiskunnallista roolia.

 

EKLU on osatoteuttajana mukana myös kansainvälisessä liikuntamatkailuhankkeessa yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n, Kymenlaakson Liikunta ry:n sekä Pietarin urheilukomitean kanssa. Tämä hanke käynnistyy syksyn aikana.

 

Kevätkokouksessa palkittiin OKM:n ansiomitaleilla EKLU:n luottamus- ja toimihenkilöitä. Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Suvi-Tuuli Skyttä.

 

Talvileirillä oli kaikkiaan 380 osallistujaa ja kesäleirille on ilmoittautunut 400 nuorta.

 

 

PUHEENJOHTAJAT

Jarmo Punkkinen 1999-2000

Tapani Kaapro 2001-2004

Kalevi Ikonen 2005-2014

Mari Routti 2015-2018

 

VARAPUHEENJOHTAJAT

Tapani Kaapro 1999-2000, Jorma Flang 1999-2004, Matti Niemi 2001, Irma Hujanen 2002-2011, Marja Talikka 2005-2010, Kaisu Laasonen 2011-2014, Hannu Myllärinen 2012-2018, Maarit Hiltunen-Toura 2015-2018

 

HALLITUS

Ari Ruohio 1999-2000, Osmo Metsälä 1999-2009, Irma Hujanen 1999-2001, Matti Niemi 1999-2000, Ulla Kekoniemi 1999, Reijo Paajanen 1999, Erkki Nevalainen 2000-2003, Tytti Ala-Lähde 2000-2005, Terho Tiainen 2001-2008, Jorma Pennanen 2001-2006, Mika Turunen 2002-2004, Erkki Laakso 2004-2005, Kaisu Laasonen 2005-2010, Pauli Mölsä 2006-2009, Kari Pulli 2006-2007, Osmo Hulkkonen 2007-2008, Ville Lantta 2008-2009, Veijo Vainikka 2009-2018, Petri Krohns 2009-2010, Jyry Loukiainen 2010-2018, Jari Hirvirinne 2010-2011, Minna Pellinen 2010-2011, Hannu Myllärinen 2011, Kimmo Lakka 2011-2012, Sari Jäppinen 2012-2013, Jari Hellman 2012-2013, Kari Schemeikka 2012-2018, Jerkko Mäkelä 2013-2015, Eeva-Liisa Marttinen 2014-2017, Maarit Hiltunen-Toura 2014, Heli Heimala 2015-2016, Timo Joronen 2016-2018, Tiina Ihalainen 2017-2018, Suvi-Tuuli Skyttä 2018

 

HENKILÖKUNTA

Irja Jantunen 1999-2006, Ulla Heino (myöh. Pakarinen) 1999-2018, Sakari Pusenius 1999-2018, Reijo Rinkinen 1999-2018, Mikko Ikävalko 2002-2018 (virkavapaalla 2006-2008), Milla Ranta-Lumberg 2005-2008, Niina Lindblad 2006-2018, Matti Sutela 2006-2008, Suvi Haapakoski 2008-2009, Lasse Heiskanen 2009-2018, Elina Sinisalo 2013-2018, Hanne Nousiainen 2014-2015, Hannu Myllärinen (osa-aik.) 2015

 

TILINTARKASTAJAT

Erkki Hönö 1999-2000

Kari Saukkonen 1999-2009

Esko Ruokonen 2001-2010

Matti Toivonen 2010-2014

Jaakko Lehtonen 2011-2018

Sami Kurri 2015-2018

 

KULTAINEN ANSIOMERKKI

Tapani Kaapro, Osmo Metsälä, Pauli Mölsä, Jari Laukkanen, Heikki Sinkko, Juhani Julku, Ari Posti, Matti Niemi, Irma Hujanen, Jari Hirvirinne, Hannu Myllärinen, Kalevi Ikonen, Kaisu Laasonen

 

YHTEENVETO PALKITUISTA

316 NUORTA URHEILIJAA STIPENDEILLÄ, YHT. n. 42 000 € (pääosin E-K Urheilun Tuki ry:n tukemana)

97 VALMENTAJAA

196 SEURAA, SEURATOIMIJAA

835 MUITA HUOMIONOSOITUKSIA