Aktiivisen työpaikan sertifikaatti

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus

 

Suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista tuetaan henkilöstön liikkumista, mutta usein siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja seuranta. Eniten tukea käyttävät hyväkseen jo valmiisti liikunnallisesti aktiiviset.
Jotta henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, tulee sen olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.
Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen avulla saatte konkreettiset toimenpide-ehdotukset liikunnan edistämiseen työpaikalla sekä asiantuntijan tuen.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta. Vastausten pohjalta asiantuntija luo kattavan palauteraportin liikuntaohjelmasta sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset jatkoon. Raportti käydään läpi ja toimenpiteitä jatkoon suunnitellaan asiantuntijan vetämässä palautetilaisuudessa työpaikan omissa tiloissa.

Jos työpaikka saa yli 50 % kartoituksen pisteistä on se oikeutettu Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaattiin. 

Lue lisää www.suomenaktiivisintyopaikka.fi