Nuorille järjestetään liikuntaneuvontaa kouluissa

11.4.2019


Tiedote 11.4.2019

 

Nuorille järjestetään liikuntaneuvontaa kouluissa

 

Etelä-Karjalassa kaikki kunnat järjestävät aikuisten liikuntaneuvontaa. Kuluvan lukuvuoden aikana liikuntaneuvontaa on käynnistetty myös useissa peruskouluissa. Nuorten liikuntaneuvonnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta sekä tukea liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikkumattomuuden kustannukset Suomessa lasketaan miljardeissa euroissa. Elintavat muodostuvat usein lapsuudessa ja nuoruudessa, joten on tärkeää vaikuttaa liikunta- ja elintottumuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten liikuntaneuvontaan oppilas voi osallistua omalla koululla koulupäivän aikana.

Nuorten liikuntaneuvonnan vauhdittamiseksi Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu (EKLU) ry ja EKSOTE yhdessä kuntien kanssa kokosivat viime syksynä maakunnallisen toimijaverkoston nuorten liikuntaneuvonnan vauhdittamiseksi. Verkostossa on mukana yli 30 peruskoulua ja toiseen asteen oppilaitosta sekä opiskeluterveydenhuolto. Se on kokoontunut kolmeen tapaamiseen lukuvuoden aikana. EKLU toteutti maaliskuussa kyselyn kouluille nuorten liikuntaneuvonnan toteutumisesta lukuvuoden 2018-2019 aikana. Kyselyyn vastasi 15 koulujen liikuntaneuvonnasta vastaavaa henkilöä.

Nuorten liikuntaneuvontaa osana koulupäivää järjestetään Etelä-Karjalassa 11 peruskoulussa Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Luumäellä. Kyselyn vastausten mukaan palvelu on käynnistymässä syksyllä myös Imatralla, Rautjärvellä ja Parikkalassa.

Liikuntaneuvontaan on osallistunut lukuvuoden aikana 44 alakoulun oppilasta ja 90 yläkoululaista. Liikuntaneuvonnan palvelut voivat koulukohtaisesti vaihdella. Yleisimmin neuvontaan kuuluu yksilöllisesti nuoren kanssa tehtävä alkukartoitus ja suunnitelma, yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa liikunnanohjausta ja ravitsemusneuvontaa, ohjaamista liikuntapalveluihin sekä edistymisen seurantaa. Osassa kouluista oppilaiden käyttöön osoitetaan fysioterapiapalveluja, koulun tiloja ja välineitä sekä aktiivisuusmittareita. Oppilas kohdataan liikuntaneuvonnassa yleisimmin viikoittain tai lähes joka viikko 1-6 kuukauden ajan.

Liikuntaneuvontaa antavat koululiikunnanohjaajat ja hyvinvointiopettajat. Liikuntaneuvonnan järjestämiseksi koulussa tehdään yhteistyötä henkilökunnan ja kouluterveydenhuollon kesken. Asiakkaista 40 % hakeutuu liikuntaneuvontaan omatoimisesti. Lisäksi hakeudutaan erityisesti opettajien, terveydenhoitajien ja huoltajien aloitteesta. Kouluterveydenhuolto osallistuu liikuntaneuvontaan erityisesti kertomalla oppilaille ja huoltajille mahdollisuudesta, ja ohjaamalla nuoria neuvonnan pariin.

Oppilaiden, koulun henkilökunnan ja huoltajien palaute liikuntaneuvonnasta on hyvää. Kyselyssä käy ilmi, että yksilöllinen ohjaus motivoi oppilasta. Liikuntaneuvontaa ei koeta leimaavaksi ja oppilaiden liikunta-aktiivisuudessa ja suhtautumisessa liikuntaan raportoidaan positiivisia muutoksia.

Oppilaiden sitoutuminen neuvontaan vaihtelee heikosta erittäin hyvään. Ohjaajan pitkäjänteistä tukea tarvitaan, sillä elintapojen muutos voi olla hidas. Tarve liikuntaneuvonnalle koulussa koetaan suureksi ja kysyntä kasvaa koko ajan. Nuorten liikuntaneuvonnan uhkaksi koetaan, ettei sitä ei voida jatkaa, jos kouluissa ei tulevaisuudessa ole liikunnanohjaajia tai hyvinvointiopettajia