Lasten liike iltapäivä

 

Jokaiselle lapselle mahdollisuus liikunnalliseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä

 

Mistä on kyse?

Lasten Liike iltapäivien tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallista harrastustoimintaa mahdollisimman monelle alakouluikäisille lapselle. Toimintaa järjestetään paikallisten toimijatahojen yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä. Toiminnan periaatteina ovat matala kynnys, monipuolisuus, toiminnan laatu ja maksuttomuus (/edullisuus). Mukaan toimintaan tavoitellaan erityisesti lapsia, joilla ei vielä ole liikunta- tai urheiluharrastusta. Tavoitteena on käynnistää/tukea vähintään 125 kerhoa/toimintaa n. 40-50 paikkakunnalla ympäri Suomen (lukuvuonna 2017-18).

Toiminnan reunaehdot

Lasten Liike iltapäivissä kerhojen tai harrastustoiminnan toivotaan ajoittuvan nimensä mukaan iltapäiviin, sillä ne koetaan usein tyhjiönä, jolloin lapset ovat omillaan. Perustellusti toiminta voi ajoittua kuitenkin myös koulupäivän sisälle tai aamupäiviin.

Tukea seuroille ja järjestöille

Toimintaa voivat järjestää paikalliset urheiluseurat tai muut paikalliset yhdistykset. Suositeltavaa on, että eri tahot järjestävät toimintaa yhteistyössä. Toimintaa järjestävät tahot saavat taloudellista tukea toimintaan ja he sitoutuvat toteuttamaan toimintaa sille määriteltyjen kriteerien puitteissa ilmoitetun suunnitelman mukaan. Kaiken toiminnan ei tarvitse olla uutta: tukea voi saada myös olemassa oleva toiminta, jonka laatua halutaan parantaa tai jonka jatkuminen voidaan tuella taata.

Tuen saajat, määrät ja hakeminen

Tuen vastuullisena hakijana voi olla paikallinen urheiluseura (ry), jokin muu yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim. seurakunta) tai em. tahot yhdessä. Vastuullisena hakijana ei voi olla yritys, koulu, kunta, lajiliitto, aluejärjestö tai valtakunnallinen ry. Jälkimmäiset tahot voivat kuitenkin olla yhteistyössä järjestämässä toimintaa heti suunnittelu-/hakuvaiheesta alkaen. Toimintaa järjestävät tahot hakevat tukea lähtökohtaisesti aina yhdelle lukuvuodelle kerrallaan.

Tukea voi hakea: (määrät €/lukukausi)
 Ohjaajien palkkioihin (500€: 2krt/vk tai 250€: 1krt/vk)
 Välineisiin (100-500€)
 Erityisryhmille toisen ohjaajan palkkioihin (500€: 2krt/vk tai 250€: 1krt/vk)
 Muuhun tarvittavaan tukeen (100 - 500€) esim. kuljetukset, hallimaksut, tm. kulut.

Keskimäärin tuki on 700€/kerho/lukukausi. Haetun tuen lisäksi toimintaa järjestävät tahot saavat koulutuksen (arvo n. 400€) ja starttipaketin (arvo n. 100€). Starttipakettiin sisältyy kerhoesitteitä (sähköinen) ja lapsille joitakin jakomateriaaleja.

Kevätlukukautta varten on mahdollista saada toinen starttipaketti jos lapset toiminnan parissa vaihtuvat. Maksimissaan tuen määrä on 2 500€/kerho/lukukausi, jos kohderyhmänä on esim. erityislapset tai toiminnalle on jokin muu suuren tuen tarve, mikä täytyy erikseen hakemuksessa perustella.

Tuki haetaan alueellisesti liikunnan aluejärjestöltä, joka tekee päätökset tuen saajista. Tuki haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/lasten-liike-iltapaivat/hakulomake/.
Haku on auki 30.4.2017 saakka. Huom. hakuaikaa on siis jatkettu. Valinnat tehdään toukokuussa.

Mistä tuki tulee

Tuki tulee yrityksiltä Olympiakomitealle, josta se kohdennetaan aluejärjestöjen avulla toimintaa toteuttaville paikallisille tahoille.

Toiminnan järjestäjän vastuista

Ehdottoman tärkeää on, että paikalliset yhdistykset sitoutuvat toiminnan järjestämiseen. Suosituksena toiminnan kestolle on 2 krt/vk / 10 viikkoa / lukukausi. Toivottavaa on, että toiminta suunnitellaan heti koko lukuvuoden mittaiseksi. Toimintaa kannustetaan järjestämään yhteistyössä paikallisesti eri yhdistysten kesken sekä tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa. Toimintaa järjestävät tahot tekevät kirjallisen sopimuksen toiminnasta Olympiakomitean kanssa tukipäätöksen jälkeen. Toimintaa arvioidaan sähköisen kerhotoiminnan työkalun avulla, joka jokaisen ryhmän tulee ottaa käyttöön. Työkalulla kerätään lasten osallistumiset ja mahdollistetaan viestintä vanhempien ja muiden ohjaajien kanssa.

Lasten Liike iltapäivät -tunnus

Lasten Liike iltapäivät -tunnus tulee toiminnan toteuttajien käyttöön ja edellytyksenä on, että sitä käytetään toiminnasta viestittäessä. Toiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla nimetty Lasten Liike iltapäivien mukaan.

Vakuutukset

Kaikki Lasten Liike iltapäivät -toiminnan parissa olevat lapset ovat vakuutettuja Olympiakomitean puolesta ryhmätapaturmavakuutuksella huolimatta siitä onko toiminta koulujen toimintasuunnitelmissa vai ei.

 

Lisätietoja Lasten Liike iltapäivätoiminnasta löydät osoitteesta:

https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/lasten-liike-iltapaivat/

 

terveisin

Lasse Heiskanen
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
Kotipolku 2, 55120 IMATRA
lasse.heiskanen(ät)eklu.fi
puh. 040 500 1849

PDF-tiedostoLasten Liike iltapäivä.pdf (428 kB)
Faktat
PDF-tiedostoLaLi_hakulomake_ohjeistus.pdf (822 kB)
Sähköisen hakulomakkeen täyttöohje
PDF-tiedostoLaLi kerhojen-tiedot-lappeenranta.pdf (18 kB)