Vinkkejä Virosta – Elämyksiä Etelä-Karjalaan!

EKLU hallinnoi maakunnan ensimmäistä kansainvälistä Leader -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa maakunnan retkeilyreittien saavutettavuutta. Hankkeen toiminta-ajatuksena on miettiä keinoja, joilla matkailijat löytävät maakunnan retkeilyreitit. Mahdollisilla parannustoimilla myös maakunnan asukkaat löytävät reitit paremmin jatkossa ja ottavat ne käyttöönsä.

Hanke on kaksivuotinen (1.1.2012- 31.12.2014) ja hankeyhteistyötä tehdään Viron viiden Leader -alueen kanssa. Virossa ”painitaan” samanlaisten haasteiden kanssa eli tässäkin mielessä Viro-yhteistyö tuo lisäarvoa hankkeelle. Hankkeessa käytännössä kartoitetaan oman maakunnan retkeilyolosuhteet ja tehdään niille kehittämisehdotus. Reittikartoitustyön ohessa käydään tutustumassa virolaisiin reitteihin ja mallinnetaan koettuja ja nähtyjä kokemuksia Etelä-Karjalassa.